مهر نامیست کهن و پارسی و بدور از گرایشات سیاسی و مذهبی که تلاش میکند پارسی زبانان را با یکدیگر آشنا و با رسانه مهر همراه کند.

رسانه مهر نماد

نمادی از مهر

مهر : مردم همراه رسانه

رسانه مهر با محوریت کاربر, محتوا و سرویس , با سرمایه گذاری و مدیریت بخش خصوصی بنیان نهاده شده که با رعایت قوانین بین المللی و مجوز مراجع فرهنگی و در راستای حفظ حقوق مالکانه دارندگان محتوا کار می کند و مجموعه‌ای از قابلیتها و توانمندیهای گروههای مختلف است که در قالب سرویسهای رسانه ای گوناگون یکدیگر را کامل کرده و یک بستر رسانه ای جامع را در اختیار مخاطبان خود قرار می دهند و با بهره گیری از رسانه های دیداری و شنیداری بر بستر اینترنت به خلق ارزش می پردازند که هر یک از این سرویسها توسط یک گروه تخصصی و با هدف ایجاد و توسعه بازار خاص ارائه می شوند. این رسانه تلاش کرده تا از یک سو کاربران خود را در جایگاههای ویژه بررسی و دسته بندی کرده و از سوی دیگر با دسته بندی محتواها سرویس های خاص را ارائه دهد. از این رو در مسیری گام برمی دارد تا گردش اطلاعات و ارتباطات را با نیازسنجی, امکان سنجی, آسیب شناسی و بازار آن در بین مردم برقرار کند. اطلاعات در بسته های دیداری , شنیداری و نوشتاری از سوی کاربرانی در این رسانه گذاشته می شود که دارنده ی آنها هستند.