پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

روان درمانی بین شخصی برای افسردگی

ناشر : نیوند

نویسنده : ,

مترجم : امیرهوشنگ مهریار , شعله نمازی

نسخه های موجود: کتاب الکترونیکی

قیمت: 1,700 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

صفحات کتاب 68
کتابشناسی ملی 37719
شابک 5- 2- 93982 - 600 - 97
سال نشر 1394
مقدمه
افسردگی اساسی
پیدایش و تکامل IPT
اصول IPT : الگوی افسردگیIPT
ویژگی هایIPT
مقایسه IPT با روان درمانی های دیگر
درمانگرIPT
بیمارIPT
چهار حیطه مشکلات بین شخصی
فرایند درمانIPT
مطالعه موردی
اطلاعات زمینه ای
درمانIPT با سارا
مشکلات مشترکی که حین درمان بروز می کند
پیش بینی کننده های پاسخ به درمان
نتیجه گیری
مراجع

محصولات مشابه

نمایش همه