پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

فعال سازی رفتاری برای درمان افسردگی

ناشر : نیوند

نویسنده : , , ,

مترجم : امیرهوشنگ مهریار , شعله نمازی

نسخه های موجود: کتاب الکترونیکی

قیمت: 1,950 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

صفحات کتاب 106
کنگره RC537‭/ب25ف7 1394‬
دیویی ‫‭616/8527
کتابشناسی ملی 3771524
شابک 978-600-93982-5-6
سال نشر 1394
مقدمه
الگوهای رفتاری افسردگی
مفاهیم اساسی
ریشه های رفتاری BA
برداشت های نظری جاری
موقعیت تجربی
ارزیابی حیطه های تشخیصی، بالینی، و کارکردی
جریان درمان
آشنایی با درمان
آماده کردن هدف های درمان
فردیت بخشیدن به هدف های فعال سازی و درگیری
به کاربستن و تصحیح مکرر راهبردهای فعالیت و در گیری روزانه
برنامه ریزی فعالیت ها و خودپایی
تعیین تکالیف درجه بندی شده
تغییر اجتناب و پرهیز ومسأله گشایی
راهبردهای درگیری و اشتغال
بررسی و تثبیت دستاوردهای درمان
موقعیت درمان
ویژگی های درمانگر
متغییرهای درمان جو
مطالعه ی موردی
مفهومم سازی موردی و خلاصه ی درمان
جلسه1
جلسه2
جلسه3
جلسه4
جلسه5
جلسه9-6
جلسه5-10
جلسه19-16
خلاصه مطالعه موردی
نتیجه گیری
منابع

محصولات مشابه

نمایش همه