× بازبینی پست های من ویترین من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

آموزش گام به گام SPSS 22

ناشر : طاهریان

نویسنده :

مجموعه اثر : 100 گام جادویی

قیمت نسخه مکتوب : 5,000 تومان

نسخه های موجود: کتاب الکترونیکی

قیمت: 5,000 تومان

5 امتیاز - 1 نفر

صفحات کتاب 336
کنگره ‫HA32‭‮‬‫‭/ر9آ83 1392
دیویی ‫‬‮‭300/285
کتابشناسی ملی 3393100
شابک ‫‬‭978-600-6235-45-5
سال نشر 1392
فصل1- آشنایی با داده ها و متغیرها
فصل2- اعتبار بخشی
فصل3- دستورات آمار توصیفی
فصل4- رسم نمودار
فصل5- ایجاد متغیرهای جدید
فصل6- پنجره خروجی
فصل7- آزمون آماری و مقایسه میانگین
فصل8- همبستگی و معادله خط برگشت
فصل9- آزمون های ناپارامتری
فصل10- تنظیمات پیش فرض
پیوست1- سبک جدول
پیوست2- بوت استرپ
پیوست3- نصب نرم افزار

محصولات مشابه

نمایش همه