پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

پدر پولدار، پدر بی پول

کتابی کارآمد برای آنانکه می خواهند پولدار شوند و پولدار بمانند

ناشر : طاهریان

نویسنده :

مترجم : غزاله ایدآلی

مجموعه اثر : به سوی موفقیت

قیمت نسخه مکتوب : 15,000 تومان

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: 10,000 تومان

5 امتیاز - 20 نفر

صفحات کتاب 320
کنگره ‫‭HG179‫‫‭‬‮‭‫‭‫‭‬‮‭/ک9ب4 1394
دیویی ‫‭332/024‬‬
کتابشناسی ملی ‫ 3891172‬
شابک 978-600-7720-51-6
سال نشر 1394
مقدمه ای از اهدا کنندگان کتاب
مقدمه:
فصل 1: پدر پولدار، پدر بی پول
فصل 2: درس اول:پولدار ها برای پول کار نمی کنند
فصل 3 : درس دوم:چرا به تدریس در امور مالی می پردازیم؟
فصل 4 : درس سوم: برای شغل خودتان اهمیت قایل شوید
فصل 5 : درس چهارم:تاریخچة مالیات و قدرت شرکت ها
فصل 6 : درس پنجم: پول دار ها پول می سازند
فصل 7 : درس ششم: کار کنید تا یاد بگیرید، برای پول کار نکنید
فصل 8 : غلبه بر موانع پیروزی
فصل 9 : شروع کار
فصل 10 : باز هم بیشتر می خواهید بدانید؟
پردة آخر: چطور با 7000 دلار هزینة تحصیل فرزندتان را بپردازید؟

محصولات مشابه

نمایش همه