پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

افسانه مدیران

ناشر : سخن گستر , ابوالقاسم منطقی

قیمت نسخه مکتوب : 1,500 تومان

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: 1,500 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

صفحات کتاب 175
کنگره ‫‭HD37/ف2‫‭م78 1385
دیویی 658/45
کتابشناسی ملی ‭م‌85-16201
شابک 964-477-109-5‬
سال نشر 1385
مقدمه
مدیریت چیست؟
چگونه سازمان ها موفق می شوند
تقسیم بندی فرضی کارکنان
نیرویابی
چگونگی انجام وظیفه مدیران نیرویاب
استفاده از فرصت ها
احتمالات و ریسک پذیری
انتقادپذیری
کمی هم از بیرون به خود نگاه کنید
الگوی دیگران باشید
دیگران را با خود همراه نمائید
درون خود را به معنویات آراسته نمائید
زبانی گویا داشته باشید
محدویت فاصله و برخورد دوستانه مابین مدیران و کارکنان
مدیریت خود را به خانواده کارکنان هدایت نمائید
جهت موفقیت، خود و کارکنان و سازمانتان را الگوی اجتماع نمائید
عوامل مشکل آفرین را از میان بردارید
رفع مشکل کارمند و اطمینان به وی قسمتی از هنر مدیران
کدام گروه جهت موفقیت سازمان مهمترند مدیران یا کارکنان
توقع کارکنان و هنر سرپرستان غیرمستقیم
شگرد نازیبای بعضی از مدیران
سلسله مراتب، مشکلی که باید برای آن راه حلی پیدا کرد
خود را با خصوصیات اخلاقی دوستان همراه کنید
تناسب ذهن مدیران با جسم کارکنان
بهترین کارکنان را جهت سازمان خود انتخاب نمائید
استخدام رسمی، مشکل مدیران، فرهنگ جامعه
تفاوت خصوصیات اخلاقی و فرهنگ افراد و مشکل مدیران
تفکیک کارکنان یکی از وظایف اصلی مدیران
سه نوع فرضی از اهداف کارکنان را بهتر بشناسید
موی فرفری
ذهنیات خود را که حالات عمومی دارند اصلاح نمائید
تناسب بین توانائی های فرد و انتظارات سازمان
توانائی اشخاص و تناسب شغل با شاغل
غروب خورشید مدیران
نیش مار یا پله نبردبان
چیدن درست مهره ها راه موفقیت مدیر در بازی سازمانی
بهره گیری مناسب از کارکنان در پست سازمانی
چرخ دنده ها را بشکنید
روش های کارکنان جهت هدایت مدیران
چند روش از مدیریت بعضی از مدیران
سخنرانی تکراری
اِعمال مدیریت بعضی از مدیران و ایجاد آنتروپی مثبت
افزایش آنتروپی مثبت راهی جهت کاهش انگیزه منابع انسانی
افزایش آنتروپی مثبت از راه غیرمستقیم
شناخت بارهای اضافی سازمان و افزایش آنتروپی
درخت سازمان
password اشخاص چیست؟
زاویه تابش را تنظیم نمائید
انحراف در نشانه گیری
رنگ زمینه
چیدن صحیح قطعات پازل
الگوی رابطه بین اثربخشی و کارائی
آیا جهت سودآوری یک سازمان باید هزینه ها را کاهش داد:
تشخیص نیازهای سازمان یا انجام هزینه به عهده چه شخصی می باشد
افزایش درآمدهای آتی، کاهش درآمدهای فعلی
حساسیت تصمیمات مدیران تدارکات
ارائه روشی جدید جهت کاهش هزینه ادارات
هزینه های پرسنلی
آنگاه که درد ضرر مادی بر درد ضرر روان فزونی می یابد
کاهش هزینه های پرسنلی
کاهش هزینه های سازمان از طریق کاهش نیروی انسانی
الگوی ارتباط مابین کاهش پرسنل و تکنولوژی و هزینه
سخن آخر!

محصولات مشابه

نمایش همه