پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

مدیریت استرس

ناشر : عارف کامل

نویسنده :

مترجم : فهیمه رحمتی

مجموعه اثر : مشاور همراه

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: 2,000 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

صفحات کتاب 40
پیام مشاور:چرا باید استرس را مدیریت کرد؟
فصل اول:اشباع ظرفیت های روحی و ایجاد استرس های سمّی و خطرناک
فصل دوم:استرس مثبت و نگرانی مولد
فصل سوم:ارزیابی سطح استرس خودتان
فصل چهارم:پذیرش مسئولیت استرس
فصل پنجم:تبدیل نگرانی به عمل
فصل ششم:ارتباط با دیگران
فصل هفتم:ارتباط با خود
فصل هشتم:اجازه دهید بدنتان برای رهایی از استرس،به شما کمک کند
فصل نهم:تمرین عادت های استرس مثبت
فصل دهم:ابزارهایی برای مدیریت استرس
خودآزمایی
پاسخ به سؤال های آزمون
سؤال های مکرر
برای یادگیری بیشتر

محصولات مشابه

نمایش همه