پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

فصلنامه علمی - حقوقی قانون یار (شماره اول)

دوره اول بهار ۱۳۹۶

ناشر : قانون یار

مجموعه اثر : فصلنامه علمی - حقوقی قانون یار

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: رایگان

0 امتیاز - 0 نفر

صفحات کتاب 252
امین خنجری علی آبادی- یعقوب سیفی علمی
بررسی فرزندخواندگی در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران
سیده منصور توکلی ثان- منصور ثابت مقدم- یوسف خرم فرهادی- ایرج رضایی نژاد
حقوق معاهدات و امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
علی بدری
دادرسی کیفری ویژه اطفال در حقوق ایران
بیژن نجفی
بررسی تقسیط کیفر جزای نقدی در نظام حقوقی ایران
سونیا چقا میرزا
تحلیل و بررسی ویژگی های بطلان در قراردادها
سعید پزشکی زاده
بررسی حقوقی اجرای تعهد با نگاهی به شرط قدرت
علی رزمان
بررسی نقش رسانه ها در ارتکاب جرائم
میلاد میوه یان
مبانی، ارکان وماهیت جرائم جهانی
حسن جعفری
بررسی و تفسیر خیار تخلف از شرط
مختار فتاحی
بررسی کیفری و جزایی توصیف جرم
فاطمه عبدی
بررسی نسل کشی در عرصه بین الملل
رضایی
سرقت مسلحانه کشتی ها در دریای آزاد یا بین الملل
صادق عزیزی
عسر و حرج به درخواست زوجه

محصولات مشابه

نمایش همه