پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

تازه به دوران رسیده ها

ناشر : نسل نواندیش

نویسنده :

ویراستار : پریوش طلایی

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: 16,900 تومان

5 امتیاز - 1 نفر

صفحات کتاب 416
کنگره HM۶۶۵‏‫‭/ش۸ت۲ ۱۳۹۵
دیویی ۳۰۳/۳۷۲
کتابشناسی ملی 4612548
شابک 978-964-236-825-9‬‬
سال نشر 1395
آغازینه
من یک تازه به دوران رسیده و نوکیسه هستم
چرا و چه شد که از تازه به دوران رسیده ها و نوکیسه ها نوشتم؟
فصل 1: تازه به دوران رسیده و نوکیسه کیست؟
این منم، نه من منم
تازه به دوران رسیده ها و نوکیسه ها چه زمانی به وجود آمدند؟
نوکیسه ها، گدایان معتبر شده اند!
تازه به دوران رسیده ها و نوکیسه ها کیستند؟
هندسه کلمات تازه به دوران رسیده ها
همه به نوعی روحیات تازه به دوران رسیده دارند!
تازه به دوران رسیده بودن یک بیماری فردی و اجتماعی است
چه افرادی در آستانه تازه به دوران رسیده شدن، هستند؟
منظور از نوکیسه بودن چیست؟
تازه به دوران رسیدگی یک اپیدمی عمومی است
فصل 2: ویژگی های روان شناختی تازه به دوران رسیده ها
ویژگی های روان شناختی تازه به دوران رسیده ها
افکار، احساسات و رفتارهای افراد تازه به دوران رسیده
تازه به دوران رسیده ها پر از مکانیسم های دفاعی اند
تازه به دوران رسیده ها پر از بازی روانی اند
فصل 3: ماهیت شناختی و رفتاری تازه به دوران رسیده ها
ماهیت شناختی ـ رفتاری تازه به دوران رسیده ها
تازه به دوران رسیده ها کامل گرا هستند
تازه به دوران رسیده ها علاقه شدید به کپی کاری دارند
تازه به دوران رسیده ها درگیر اضطراب درونی هستند
تازه به دوران رسیده ها اکثراً روان پریش و عصبی هستند
تازه به دوران رسیده ها روان آزاری می کنند
تازه به دوران رسیده ها پر از آرزو و آرمان هستند
نوکیسه ها و تازه به دوران رسیده ها پارانوئیدی می شوند
وقتی پایِ استدلال تازه به دوران رسیده ها می نشینید
تازه به دوران رسیده ها و نوکیسه ها همرنگ جماعت می شوند
سیستم بازی تازه به دوران رسیده ها «برد من، باخت شما»ست
گوش تازه به دوران رسیده پر از قرمساق است
تازه به دوران رسیده ها در مواقعی آدم فروش هستند
تازه به دوران رسیده ها برای نیل به مقصود، دست به هر کاری می زنند
نوکیسه ها و تازه به دوران رسیده ها بی درد هستند
گاه تازه به دوران رسیده ها پر از خشونت و بی رحمی هستند
گاه تازه به دوران رسیده ها عجول هستند
تازه به دوران رسیده ها در رانت خواری ریشه دارند
تازه به دوران رسیده ها به انواع ماسک و نقاب مسلح هستند
تازه به دوران رسیده ها به نوچه پروری علاقه خاص دارند
نوکیسه ها همه چیز را به پول و مادیات ربط می دهند
تازه به دوران رسیده ها همیشه خود را برترین می دانند
تازه به دوران رسیده ها پر از فروتنی های نمایشی هستند
تازه به دوران رسیده ها ریاست می کنند
تازه به دوران رسیده ها خود را با بزرگان قیاس می کنند!
تازه به دوران رسیده ها خود را گم می کنند
تازه به دوران رسیده ها فرهنگ مصرف گرایی افراطی دارند
تازه به دوران رسیده ها نمی توانند به فرد و جامعه معنا و هستی ببخشند
تازه به دوران رسیده ها موفقیت و خوشی را برای دیگران نمی خواهند
تازه به دوران رسیده ها در فضای قحط الرجال سرآمد می شوند
تازه به دوران رسیده ها بیشتر به خرابکاری مشغول اند
تازه به دوران رسیده ها به چه بهایی فیگور افراد موفق را می گیرند
تازه به دوران رسیده ها در سرکیسه کردن مهارت دارند
تازه به دوران رسیده ها عاقبت به سمت فساد کشیده می شوند
تازه به دوران رسیده ها امنیت را به خطر می اندازند
تازه به دوران رسیده ها فرهنگ باج و رشوه را در تمام سطوح جامعه فعال می کنند
تازه به دوران رسیده ها فرصت طلب هستند
تازه به دوران رسیده ها رفتارهای نمایشی دارند
تازه به دوران رسیده ها وسطِ دعوا نرخ تعیین می کنند
تازه به دوران رسیده ها هیاهوی زیاد به پا می کنند
تازه به دوران رسیده ها پشه را در هوا نعل می زنند
از تازه به دوران رسیده ها انتظار بخشش های آن چنانی نداشته باشید
تازه به دوران رسیده ها لقمه های بزرگ تر از دهانشان برمی دارند
معمولاً منفعت تازه به دوران رسیده ها از آنِ دیگران است
تازه به دوران رسیده ها هم از توبره می خورند هم از آخور
تازه به دوران رسیده ها وعده سرخرمن می دهند
تازه به دوران رسیده ها پررو و دریده برخورد می کنند
تعامل مالی با نوکیسه ها برای شما هزینه دارد
تازه به دوران رسیده ها لاف بزرگی می زنند
تازه به دوران رسیده ها قدرنشناس هستند
تازه به دوران رسیده ها رو بازی نمی کنند
تازه به دوران رسیده ها طبع بزرگان دارند
تازه به دوران رسیده ها در پی قبض موضوع هستند
بسیاری از تازه به دوران رسیده ها با فرهنگ خودی مشکل اساسی دارند
تازه به دوران رسیده ها؛ خساست یا ولخرجی
تازه به دوران رسیده ها در همه امور دخالت می کنند
تازه به دوران رسیده ها طماع هستند
تازه به دوران رسیده ها به شدت از گذشته خود فرار می کنند
تازه به دوران رسیده ها لاف در غربت می زنند
تازه به دوران رسیده به استخوان های پوسیده خود فخر می فروشد
فرهنگ تجمل گرایی در افکار تازه به دوران رسیده ها ریشه دارد
تازه به دوران رسیده ها پر از چشم وهم چشمی اند
تازه به دوران رسیده ها وقتی پای چراغ تاریک باشد، فرار می کنند
تازه به دوران رسیده ها مسخ فرهنگ بیگانه می شوند
محبت ها و کمک های نوکیسه ها غرور شما را از بین می برد
همنشینی با نوکیسه ها و تازه به دوران رسیده ها شما را خوار خواهد کرد
تازه به دوران رسیده ها هرچیز کم ارزش خود را ماده تاریخ می کنند
مواظب تازه به دوران رسیده ها باشید
نوکیسه ها در سایه نبودِ سیستم نظارتی قوی، بال و پر می گیرند
تازه به دوران رسیده ها ترسی از آبروریزی ندارند
فصل 4: انواع تازه به دوران رسیده ها
شما چه نوع تازه به دوران رسیده ای هستید؟
تازه به دوران رسیدگی و نوکیسگی درجات و سلسله مراتبی دارد
تازه به دوران رسیده ها در حوزه فرهنگ و ادبیات
تازه به دوران رسیده ها در حوزه دانشگاهی
تازه به دوران رسیده ها در حوزه هنر
تازه به دوران رسیده ها در حوزه ورزشی
تازه به دوران رسیده در حوزه فرهنگ عمومی مردم عامه
تازه به دوران رسیده ها و نوکیسه های مقدس مآب
تازه به دوران رسیده های سیاسی
تازه به دوران رسیده ها در حوزه رسانه ها
تازه به دوران رسیده ها در دولت و حکومت ها
تازه به دوران رسیده ها در حوزه تجارت
تازه به دوران رسیده ها در حوزه زیبایی
تازه به دوران رسیده ها در حوزه پوشاک
تازه به دوران رسیده ها در حوزه ازدواج
تازه به دوران رسیده ها در حوزه عشق
تازه به دوران رسیده ها در حوزه روابط خانوادگی
تازه به دوران رسیده ها در حوزه اجرای جشن ها و مراسم ها
تازه به دوران رسیده ها در حوزه روابط دوستی
تازه به دوران رسیده ها در محیط کار
تازه به دوران رسیده ها فرزندان نوکیسه ها
تازه به دوران رسیده ها در حوزه چاقی و لاغری
تازه به دوران رسیده ها در فضای آموزش عمومی و تخصصی
تازه به دوران رسیده ها در فضای تخصص ها
تازه به دوران رسیده ها در حوزه روابط جنسی
وقتی تازه به دوران رسیده ها به دنیای هنرِ موسیقی پا می گذارند
فصل 5: تازه به دوران رسیده ها و جریان های سیاسی روز (پوپولیسم، لُمپنیسم و آنارشیسم)
ادبیات پوپولیستی از روحیات تازه به دوران رسیده هاست
لمپنیسم روانی یکی از نشانگان تازه به دوران رسیده هاست
لاکچریسم یا لمپنیسم مدرن یا همان تازه به دوران رسیده های دوآتشه
شکل گفتاری تازه به دوران رسیده ها پر از ادبیات سخیف لمپنیسم است
تازه به دوران رسیده ها روحیات آنارشیستی دارند
بازتولید نوکیسه ها و تازه به دوران رسیده ها
تازه به دوران رسیده ها و نوکیسه ها شکاف طبقاتی ایجاد می کنند
فصل 6: درمان فرهنگی (فردی و گروهی)
چرا همه بدی ها را به تازه به دوران رسیده ها نسبت می دهید؟
آیا باید در مورد جریان سیار نوکیسگی و تازه به دوران رسیدگی بی تفاوت بود؟
تازه به دوران رسیده ها و نوکیسه ها هرگز روی واقعی آرامش را نخواهند دید
سخن آخر

محصولات مشابه

نمایش همه