پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

صداهایی برای ننوشتن آواهایی برای نوشتن

ناشر : روزگار

نویسنده :

نسخه های موجود: کتاب الکترونیکی

قیمت: 7,500 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

صفحات کتاب 160
کتابشناسی ملی 3816244
شابک 978-964-374-548-6‭‬‬
سال نشر 1394
- مقدمه ی استاد بهاءالدّین خرّمشاهی
- صداها و آواها
- از اندیشیدن تا نوشتن
- از واژه تا جهان معنا
- بوی خوش واژگان
- خاستگاه و فرودگاه نوشتن
- نوشتن، مهارتی ارتباطی و پلی به جهان فردا
- نوشتن، مهارتی میان رشته ای
- نوشتن، تفسیری از بودن
- نوشتن، نمودی از چگونه بودن
- نوشتن، راهی برای ماندن
- نوشتن، راهی برای خود درمانی
- رقص واژگان، نمایش بازیگران متن
- از تصویرخوانی تا تصویرنویسی
- حواس، عناصر پیرازبانی و سواد بصری
- بارشِ حس ها بر سرزمینِ مغز
- آن سوی واژگان
- نام نامه
- کتاب نامه

برچسب ها

نویسندگی

محصولات مشابه

نمایش همه