پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

رهبری

توصیه‌های جادویی برای زندگی بهتر

ناشر : نسل نواندیش

نویسنده :

مترجم : فرزانه نوری

نسخه های موجود: کتاب الکترونیکی

قیمت: 12,000 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

صفحات کتاب 535
کنگره ‏‫BF۶۳۷ ‭/ر۹‏‫‬‮‭د۹ ۱۳۹۴
دیویی ‏‫‭۱۵۸/۴
کتابشناسی ملی 3737437
شابک ‫‭978-964-236-640-8
سال نشر 1394
رهبر ارجمند یا رهبر آینده
پیش گفتار
مقدمه
بخش اول: مانند یک رهبر فکر کنید
فصل: 1رهبری چیست؟
فصل 2: اعتماد به نفس خود را پرورش دهید
فصل 3: رهبران چگونه فکر می کنند؟
فصل 4: نظرتان درباره ی جاذبه ی بیشتر چیست؟
فصل 5مانند یک رهبر ارتباط برقرار کنید
فصل 6: چگونه قابلیت اعتماد را پرورش دهید
بخش دوم: مانند یک رهبر عمل کنید
فصل 7: جعبه ابزار شما در تاثیرگذاری بر روش های راهبردی
فصل 8: قدرتمند شدن
فصل 9: چگونه شیوه ی رهبری صحیح را انتخاب کنیم
فصل 10: رهبر چندفرهنگی شدن
فصل 11: شما می توانید یک رهبر تحول گرا و دوراندیش شوید
بخش سوم: شما می توانید رهبر گروه شوید
فصل 12 شما می توانید نیرویی انگیزه بخش باشید
فصل 13افرادی که طرفدار رهبری گروهی هستند
فصل 14: فنونی برای افزایش روحیه ی گروهی
فصل 15وظایف رهبر گروه
فصل 16: مدیریت اختلافات
بخش 4: چگونه به گروه ها کمک کنید، خود را رهبری کنند
فصل 17 چگونه یک رهبر قدرتمند شوید
فصل 18 کمک به گروه برای تصمیم گیری
فصل 19: حمایت اعضای گروه را به دست آورید
فصل 20: رهبری در بحران
فصل 21: حضور پیرامون افراد مشکل دار
بخش پنجم: به دیگران کمک کنید تا نیروهای بالقوه ی خود را پرورش دهند
فصل 22چگونه یک رهبر تربیت کننده شوید
فصل 23ارایه ی بازتاب و تایید مثبت
فصل 24 وظیفه ی شما به عنوان مربی و تسهیل کننده
فصل 25 چگونه آموزش دهید

محصولات مشابه

نمایش همه