پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

مقامات فتح الله خان شیبانی

بیانات شیبانی لامتثال فرمان سلطانی

ناشر : روزگار

نویسنده :

گردآورنده : زهرا اسدی

قیمت نسخه مکتوب : 28,000 تومان

نسخه های موجود: کتاب الکترونیکی

قیمت: 16,800 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

صفحات کتاب 345
کنگره ‏‫PIR۷۱۳۴‭‬ ‭/م۷‏‫‬‮‭ ۱۳۹۶
دیویی ‏‫‭۸‮فا‬۱/۵۰۹
کتابشناسی ملی 4385438
شابک 978-964-374-655-1
سال نشر 1396
پیش گفتار
فصل اول: مقدمه
سبک شعر در عصر قاجار
گونه های شعر در عصر قاجاریه
قصیده
شناخت نامه فتح الله خان شیبانی کاشانی
آثار شیبانی
گرایش شیبانی به عرفان
شیبانی و مدیحه سرایی
شیبانی در غزلهایش
پایان عمر شیبانی
معرفی تنی چند از شاعران و هنرمندان خاندان شیبانی
1. عبدالرضا شیبانی
2. منوچهر شیبانی
3. میرزا حسنخان شیبانی
4. سیفالله خان شیبانی (متین السلطنه)
5. میرزا عباس خان شیبانی
بیانات شیبانی از دیدگاه نوع ادبی
مقامه و مقامه نویسی
شیبانی و مقامه نویسی
مشخصات نسخه خطی بیانات شیبانی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
مشخصات نسخه خطی بیانات شیبانی کتابخانه مجلس شورای اسلامی
مشخصات ظاهری
فصل دوم: متن بیانات شیبانی
دیباچه کتاب
سبب تألیف کتاب
مقامه اولی: در تطبیق این عصر مبارک به عهد ملک عادل کسری بن قباد
6 مقامات فتح الله خان شیبانی
مقامه دویم: بیان برخی کلمات تورات به روشی که بعضی از ائمه اسلام تفسیر فرموده
مقامه سوم: مقالات پیر فرزانه معتکف آستان قدس مرتضوی
مقامه چهارم: مقالات درویش معتکف سهله
مقامه پنجم: مقالات پیرمرد فلاح کنار دریای نجف
مقامه ششم: در مقالات مجوس نومسلمان
مقامه هفتم: در مقالات مرد مدنی
مقامه هشتم: مقالات ساربان شوشتری
مقامه نهم: در ذکر اکرام و احسان خسرو صاحبقران خَلَّدَاللهُ ملکَه به توسط وزیر دربار امین سلطان دام اجلالُه
مقامه دهم: در نصیحت فرزند خود نور علی
مقامه یازدهم: در مکارم اخلاق شاهنشاه
مقامه دوازدهم: در ختم عنوان
فرجام خاتمه
فصل سوم: تعلیقات
دیباچه کتاب
سبب تألیف کتاب
مقامه اولی
مقامه دویم
مقامه سوم
مقامه چهارم
مقامه پنجم
مقامه ششم
مقامه هفتم
مقامه هشتم
مقامه نهم
مقامه دهم
مقامه یازدهم
مقامه دوازدهم
فرجام خاتمه
کتابنامه

محصولات مشابه

نمایش همه