پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

رویداد موسیقایی تام

مقالاتی از ژان مولینو

ناشر : سوره مهر

نویسنده :

مترجم : سعید افزونتر

ویراستار : حسن شعبانیان

قیمت نسخه مکتوب : 30,000 تومان

نسخه های موجود: کتاب الکترونیکی

قیمت: 15,000 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

صفحات کتاب 410
کنگره ‏‫‬‭‬‭ML۳۷۹۷‏‫‬‭/م۹ر۹ ۱۳۹۶
دیویی ۷۲ / ۷
کتابشناسی ملی 4727867
شابک ‏‫‬‭978-600-03-0558-1
سال نشر 1396
خرید نسخه چاپی bookroom.ir
خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر لینک
مقدمه مترجم
رویداد موسیقایی و نشانه شناسی موسیقی
موسیقی و حرکت: مقدمه ای بر انسان شناسی موسیقی
تحلیل کردن
نظریه ای با رویکرد تکاملی دباره موسیقی و زبان
از لذت تا قضاوت: مشکلات ارزش گذاری
طرح اولیه ی تاریخی انسان شناختی از موسیقی
جامعه شناسی موسیقی ماکس و بر پس از یک قرن

محصولات مشابه

نمایش همه