× بازبینی پست های من ویترین من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

بهترین سال زندگی شما

ببینید، برنامه ریزی کنید، زندگی کنید

ناشر : نسل نواندیش

نویسنده :

مترجم : الهام شریف

ویراستار : معصومه امیرخانی

قیمت نسخه مکتوب : 9,900 تومان

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: 4,900 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

صفحات کتاب 166
کنگره BF637‭‬ ‭/خ9‏‫‭‬‏‫‬‮‭ف84 1395
دیویی 158‬
کتابشناسی ملی 3976043
شابک ‏‫‫‭978-964-236-693-4
سال نشر 1395
مقدمه: بهترین سال زندگی خود را خلق کنید
بخش اول: رویاهایتان را زندگی کنید
ناپلئون هیل.
فصل دوم: پرده از رویای خود بردارید
فصل سوم: به دنیای پرعظمت خویش قدم بگذارید
تمرین عملی!
بخش دوم: برنامه ریزی کنید
راجر استاوبک فصل چهارم: لوحی سفید خلق کنید!
فصل پنجم: مناطق ممنوعه
فصل پنجم: در خیابان دیگری قدم می زنم.
منطقه ممنوعه شماره 1: بهانه ها
منطقه ممنوعه شماره 2: افکار و گفتگوهای منفی درونی
منطقه ممنوعه شماره 3: بازی سرزنش
منطقه ممنوعه شماره 4: حق به جانب بودن
منطقه ممنوعه شماره 5: رفتار های مخرب
فصل ششم: برای سال جاری برنامه ریزی کنید
بخش سوم: زندگی کنید
فصل هفتم: یکپارچگی کامل
فصل هشتم: حال خوب
فصل نهم: لحظه ها را ثبت کنید
فصل دهم: خلق روزهای فراموش نشدنی
فصل 11: مثل یک قهرمان زندگی کنید
فصل دوازدهم: تا رسیدن به اوج پرواز کنید
درباره نویسنده

برچسب ها

خودسازی

محصولات مشابه

نمایش همه