× بازبینی پست های من ویترین من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

خودتان را بهتر بشناسید

چگونه با واقع نگری می توانید به افکار و رفتارهایتان بنگرید و از باوریهای ناسالم رها شوید!

ناشر : نسل نواندیش

نویسنده :

مترجم : شمس الدین حسینی , الهام آرام نیا

قیمت نسخه مکتوب : 29,900 تومان

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: 9,900 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

صفحات کتاب 439
کنگره ‏‫BF۶۳۷ ‭/خ۸۵‏‫‬‭ل۹ ۱۳۹۵
دیویی ‏‫‬‭۱۵۸/۱‭‮‬
کتابشناسی ملی 3958316
شابک ‏‫‬‭978-964-236-687-3
سال نشر 1395
مقدمه
تحلیل سریع
بخش اول: زمان آن فرا رسیده که تغییر و پیشرفت کنید!
1 مرحله اول: تحلیل سریع
چرا همیشه در آینه به خودم خیره می شوم؟
2- چرا احساس می کنم حتما باید زودتر از حد معمول به محل ملاقات برسم؟
3-چرا درباره ی نجات دیگران و کمک به آن ها، خیال پردازی می کنم؟
4-چرا درباره ی داشتن قدرت های ویژه مثل تله پاتی یا ذهن خوانی خیال پردازی می کنم؟
5- چرا وقتی تنها هستم، حتما باید رادیو یا تلویزیون روشن باشد؟
6- چرا برخی اشخاص می توانند به راحتی مرا اذیت کنند؟
7- چرا خیلی فراموشکارم؟
8- چرا به راحتی دلسرد و ناامید می شوم؟
9- چرا برای یک تصمیم گیری ساده به زمان طولانی نیاز دارم؟
10- چرا هیچ علاقه ای به برنامه ریزی برای آینده ندارم؟
11-چرا کارهایی که انجام آن ها فقط چند ثانیه طول می کشد، به تعویق می اندازم؟
12- چرا نمی توانم در زندگی به راحتی نظم و انضباط داشته باشم؟
13- چرا احساس می کنم با ساختار منظم تر در زندگی شاد و سازنده تر خواهم بود؟
14- چرا دیگران را معطل خودم نگه می دارم؟
15- چرا حتی وقتی با دیگران هستم، هنوز هم احساس تنهایی می کنم؟
16- چرا باک بنزین ماشینم را پر نمی کنم؛ یعنی تا زمانی که بنزین آن تمام نشود، به پمپ بنزین نمی روم؟
17- چرا کلیدها، مدارک و دیگر وسایلم را سر جایشان نمی گذارم؟
18- چرا این قدر بی کفایتم؟
19- چرا به خودکشی فکر می کنم، درحالی که قصد انجام آن را ندارم؟
20- چرا ساده ترین مسائل را پیچیده می کنم؟
21- چرا به قضا و قدر باور دارم؟
22- چرا به آسانی حواسم پرت می شود؟
23- چرا به این موضوع فکر می کنم که در جمع رفتارهای نامناسب انجام دهم؟
24- چرا از خشمگین بودن لذت می برم؟
25- چرا احمقانه ترین کارها را انجام می دهم؟
26- چرا احساس می کنم، دوست داشتنی نیستم؟
27- چرا ترجیح می دهم به جای خودم بیشتر به دیگران کمک کنم؟
-28چرا در حق اشخاصی که هیچ علاقه ای به آن ها ندارم، لطف می کنم؟
29- چرا آدمی دنباله رو و همرنگ جماعت هستم؟
30- چرا نسبت به خودم خیلی سخت گیر هستم؟
31- چرا رفتارم تحت تاثیر رفتار دیگران قرار می گیرد و تغییر می کند؟
32-چرا روحیه ی رقابت جویی ام شدید است؟
33- چرا احساس می کنم، باید دیگران را کنترل کنم؟
34- چرا در درون امیدوارم دیگران ضربه بخورند؟
35- چرا کوچک ترین و بی اهمیت ترین مسائل ذهنم را درگیر می کنند؟
36چرا بعد از هر اتفاق خوب، می ترسم اتفاق بدی برایم بیفتد؟
37- چرا برای تایید گرسنگی یا خستگی ام به ساعت نگاه می کنم؟
38- چرا گرفتار حس آزاردهنده ای می شوم که می گوید چیزی را فراموش کرده ام؟
39چرا می ترسم عزیزانم آسیب ببینند یا کشته شوند؟
40- چرا خیلی حساس و عصبی ام؟
41چرا درخواست کمک از دیگران برایم دشوار است؟
42- چرا با کسانی که برایم مهم هستند، بدرفتاری و حتی بی رحمانه برخورد می کنم؟
43چرا جذب آدم های نامناسب می شوم و به رابطه های ناسالم ادامه می دهم؟
44- چرا از شایعه پراکنی و حرف زدن پشت سر دیگران لذت می برم؟
45چرا از شنیدن رازها و اعتراف های دیگران لذت می برم؟
46چرا به توانایی هایم اعتماد ندارم؟
47- چرا نیاز دارم مطمئن شوم همه مرا دوست دارند و به من اهمیت می دهند؟
-48چرا از تعریف و تمجید دیگران ناراحت می شوم؟
49-چرا برای مسائلی که تحت کنترل من نیست، احساس گناه می کنم؟
-50چرا حتی وقتی مرتکب اشتباهی نشده ام، باز هم معذرت می خواهم؟
51-چرا این قدر خرافاتی ام؟
52-چرا این قدر به نظر دیگران اهمیت می دهم؟
53- چرا نمی توانم ابراز وجود کنم؟
54- چرا احساس می کنم، هیچ چیزی مرا خوشحال نمی کند؟
55- چرا این قدر در زندگی ناامیدم؟
56- چرا در مورد دیگران سریع قضاوت می کنم؟
57-چرا احساس می کنم زندگی خوبم خراب خواهد شد؟
58- چرا کارهایی را که می دانم مرا خوشحال می کنند، انجام نمی دهم؟
59- چرا احساس می کنم اگر هر چیز ارزشمندی به دست آورم، آن را از دست خواهم داد؟
60-چرا درباره ی مسائلی که هرگز اتفاق نخواهند افتاد یا مواردی که هیچ کنترلی روی آن ها ندارم، نگرانم؟
61-چرا کاری را نیمه تمام رها می کنم، درحالی که می دانم باید آن را دوباره انجام دهم؟
-62چرا این قدر از صاحبان قدرت می ترسم؟
63-چرا بدون دلیل احساس می کنم بی رمق و بی انرژیم؟
64- چرا شتابزده نتیجه گیری می کنم و شرایط را آن طورکه می خواهم استنباط می کنم؟
65- چرا موضوع مرگ فکرم را به خود مشغول کرده است؟
66- چرا خودم را در موقعیت هایی می بینم که احساس می کنم کنترلی بر آن ها ندارم؟
67چرا از پذیرش مسئولیت فرار می کنم؟
68-چرا بسیار حساس و زودرنجم؟
69- چرا این قدر گوشه گیرم؟
70- چرا می خواهم بیمار یا مصدوم شوم؟
71-چرا احساس می کنم آدم بسیار بدشانسی هستم؟
72-چرا احساس می کنم آدم نالایقی هستم؟
73- چرا با خودم حرف می زنم؟
74-چرا بیشتر اوقات مشغول رویاپردازی و خیال بافی ام؟
75- چرا همیشه به دلیل تراشی متوسل می شوم؟
76-چرا ترک عادت مخرب برایم دشوار است؟
77-چرا تلاش هایم را بی اهمیت جلوه می دهم؟
78-چرا احساس می کنم آدم مهمی نیستم؟
79- چرا منفی نگر هستم؟
80-چرا وقتی گرسنه نیستم، غذا می خورم؟
81 چرا در حالی که قابلیت های زیادی دارم، پیشرفتم کم است؟
82چرا ظاهرم تمام فکرم را به خود مشغول کرده است؟
83-چرا از رویارویی با واقعیت اجتناب می کنم؟
84-چرا بعضی روزها انرژی زیادی دارم و بعضی روزها حتی نمی توانم از تخت بیرون بیایم؟
85-چرا احساس می کنم باید خودم را با دیگران مقایسه کنم؟
86چرا در حالی که آدم خوبی هستم، کارهای خیلی بدی انجام می دهم؟
87-چرا این قدر شکاک هستم؟
88-چرا احساس می کنم هیچ کس مرا نمی شناسد یا درک نمی کند؟
89-چرا از خودم بهتر مراقبت نمی کنم، درحالی که آدم تنبلی نیستم!؟
90-چرا غذاهایی می خورم که می دانم مرا بیمار می کنند؟
91- چرا هر چیزی را موشکافانه مورد تحلیل و بررسی قرار می دهم؟
92-چرا در پی چیزهایی می روم که خواهانش نیستم؟
93-چرا در گذشته زندگی می کنم؟
94-چرا این قدر ناامیدم؟
95-چرا احساس می کنم ارتباطم با خودم و دیگران گسیخته شده است؟
96-چرا مشتاق جلب توجه و خودنمایی هستم؟
97-چرا نسبت به طرد شدن خیلی حساسم؟
98-چرا این قدر تنبلم؟
99-چرا احساس می کنم از نظر اخلاقی نسبت به دیگران برترم؟
100-چرا این قدر فکرم بسته است؟
بخش دوم: هنوز به پایان نرسیده است!
مرحله دوم: مسئولیت زندگیتان را بپذیرد
مرحله سوم: آگاه شوید و تغییر کنید
مرحله چهارم: توجیه رفتارهای قدیمی
مرحله پنجم: شروع کنید

محصولات مشابه

نمایش همه