× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری

خودتان را بهتر بشناسید

چگونه با واقع نگری می توانید به افکار و رفتارهایتان بنگرید و از باوریهای ناسالم رها شوید!

ناشر : نسل نواندیش

نویسنده :

مترجم : شمس الدین حسینی , الهام آرام نیا

قیمت نسخه مکتوب : 29,900 تومان

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: 9,900 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

تعداد صفحات نسخه چاپی 439
رده بندی کنگره ‏‫BF۶۳۷ ‭/خ۸۵‏‫‬‭ل۹ ۱۳۹۵
رده بندی دیویی ‏‫‬‭۱۵۸/۱‭‮‬
شماره کتابشناسی ملی 3958316
شابک ‏‫‬‭978-964-236-687-3
سال نشر 1395
مقدمه
تحلیل سریع
بخش اول: زمان آن فرا رسیده که تغییر و پیشرفت کنید!
1 مرحله اول: تحلیل سریع
چرا همیشه در آینه به خودم خیره می شوم؟
2- چرا احساس می کنم حتما باید زودتر از حد معمول به محل ملاقات برسم؟
3-چرا درباره ی نجات دیگران و کمک به آن ها، خیال پردازی می کنم؟
4-چرا درباره ی داشتن قدرت های ویژه مثل تله پاتی یا ذهن خوانی خیال پردازی می کنم؟
5- چرا وقتی تنها هستم، حتما باید رادیو یا تلویزیون روشن باشد؟
6- چرا برخی اشخاص می توانند به راحتی مرا اذیت کنند؟
7- چرا خیلی فراموشکارم؟
8- چرا به راحتی دلسرد و ناامید می شوم؟
9- چرا برای یک تصمیم گیری ساده به زمان طولانی نیاز دارم؟
10- چرا هیچ علاقه ای به برنامه ریزی برای آینده ندارم؟
11-چرا کارهایی که انجام آن ها فقط چند ثانیه طول می کشد، به تعویق می اندازم؟
12- چرا نمی توانم در زندگی به راحتی نظم و انضباط داشته باشم؟
13- چرا احساس می کنم با ساختار منظم تر در زندگی شاد و سازنده تر خواهم بود؟
14- چرا دیگران را معطل خودم نگه می دارم؟
15- چرا حتی وقتی با دیگران هستم، هنوز هم احساس تنهایی می کنم؟
16- چرا باک بنزین ماشینم را پر نمی کنم؛ یعنی تا زمانی که بنزین آن تمام نشود، به پمپ بنزین نمی روم؟
17- چرا کلیدها، مدارک و دیگر وسایلم را سر جایشان نمی گذارم؟
18- چرا این قدر بی کفایتم؟
19- چرا به خودکشی فکر می کنم، درحالی که قصد انجام آن را ندارم؟
20- چرا ساده ترین مسائل را پیچیده می کنم؟
21- چرا به قضا و قدر باور دارم؟
22- چرا به آسانی حواسم پرت می شود؟
23- چرا به این موضوع فکر می کنم که در جمع رفتارهای نامناسب انجام دهم؟
24- چرا از خشمگین بودن لذت می برم؟
25- چرا احمقانه ترین کارها را انجام می دهم؟
26- چرا احساس می کنم، دوست داشتنی نیستم؟
27- چرا ترجیح می دهم به جای خودم بیشتر به دیگران کمک کنم؟
-28چرا در حق اشخاصی که هیچ علاقه ای به آن ها ندارم، لطف می کنم؟
29- چرا آدمی دنباله رو و همرنگ جماعت هستم؟
30- چرا نسبت به خودم خیلی سخت گیر هستم؟
31- چرا رفتارم تحت تاثیر رفتار دیگران قرار می گیرد و تغییر می کند؟
32-چرا روحیه ی رقابت جویی ام شدید است؟
33- چرا احساس می کنم، باید دیگران را کنترل کنم؟
34- چرا در درون امیدوارم دیگران ضربه بخورند؟
35- چرا کوچک ترین و بی اهمیت ترین مسائل ذهنم را درگیر می کنند؟
36چرا بعد از هر اتفاق خوب، می ترسم اتفاق بدی برایم بیفتد؟
37- چرا برای تایید گرسنگی یا خستگی ام به ساعت نگاه می کنم؟
38- چرا گرفتار حس آزاردهنده ای می شوم که می گوید چیزی را فراموش کرده ام؟
39چرا می ترسم عزیزانم آسیب ببینند یا کشته شوند؟
40- چرا خیلی حساس و عصبی ام؟
41چرا درخواست کمک از دیگران برایم دشوار است؟
42- چرا با کسانی که برایم مهم هستند، بدرفتاری و حتی بی رحمانه برخورد می کنم؟
43چرا جذب آدم های نامناسب می شوم و به رابطه های ناسالم ادامه می دهم؟
44- چرا از شایعه پراکنی و حرف زدن پشت سر دیگران لذت می برم؟
45چرا از شنیدن رازها و اعتراف های دیگران لذت می برم؟
46چرا به توانایی هایم اعتماد ندارم؟
47- چرا نیاز دارم مطمئن شوم همه مرا دوست دارند و به من اهمیت می دهند؟
-48چرا از تعریف و تمجید دیگران ناراحت می شوم؟
49-چرا برای مسائلی که تحت کنترل من نیست، احساس گناه می کنم؟
-50چرا حتی وقتی مرتکب اشتباهی نشده ام، باز هم معذرت می خواهم؟
51-چرا این قدر خرافاتی ام؟
52-چرا این قدر به نظر دیگران اهمیت می دهم؟
53- چرا نمی توانم ابراز وجود کنم؟
54- چرا احساس می کنم، هیچ چیزی مرا خوشحال نمی کند؟
55- چرا این قدر در زندگی ناامیدم؟
56- چرا در مورد دیگران سریع قضاوت می کنم؟
57-چرا احساس می کنم زندگی خوبم خراب خواهد شد؟
58- چرا کارهایی را که می دانم مرا خوشحال می کنند، انجام نمی دهم؟
59- چرا احساس می کنم اگر هر چیز ارزشمندی به دست آورم، آن را از دست خواهم داد؟
60-چرا درباره ی مسائلی که هرگز اتفاق نخواهند افتاد یا مواردی که هیچ کنترلی روی آن ها ندارم، نگرانم؟
61-چرا کاری را نیمه تمام رها می کنم، درحالی که می دانم باید آن را دوباره انجام دهم؟
-62چرا این قدر از صاحبان قدرت می ترسم؟
63-چرا بدون دلیل احساس می کنم بی رمق و بی انرژیم؟
64- چرا شتابزده نتیجه گیری می کنم و شرایط را آن طورکه می خواهم استنباط می کنم؟
65- چرا موضوع مرگ فکرم را به خود مشغول کرده است؟
66- چرا خودم را در موقعیت هایی می بینم که احساس می کنم کنترلی بر آن ها ندارم؟
67چرا از پذیرش مسئولیت فرار می کنم؟
68-چرا بسیار حساس و زودرنجم؟
69- چرا این قدر گوشه گیرم؟
70- چرا می خواهم بیمار یا مصدوم شوم؟
71-چرا احساس می کنم آدم بسیار بدشانسی هستم؟
72-چرا احساس می کنم آدم نالایقی هستم؟
73- چرا با خودم حرف می زنم؟
74-چرا بیشتر اوقات مشغول رویاپردازی و خیال بافی ام؟
75- چرا همیشه به دلیل تراشی متوسل می شوم؟
76-چرا ترک عادت مخرب برایم دشوار است؟
77-چرا تلاش هایم را بی اهمیت جلوه می دهم؟
78-چرا احساس می کنم آدم مهمی نیستم؟
79- چرا منفی نگر هستم؟
80-چرا وقتی گرسنه نیستم، غذا می خورم؟
81 چرا در حالی که قابلیت های زیادی دارم، پیشرفتم کم است؟
82چرا ظاهرم تمام فکرم را به خود مشغول کرده است؟
83-چرا از رویارویی با واقعیت اجتناب می کنم؟
84-چرا بعضی روزها انرژی زیادی دارم و بعضی روزها حتی نمی توانم از تخت بیرون بیایم؟
85-چرا احساس می کنم باید خودم را با دیگران مقایسه کنم؟
86چرا در حالی که آدم خوبی هستم، کارهای خیلی بدی انجام می دهم؟
87-چرا این قدر شکاک هستم؟
88-چرا احساس می کنم هیچ کس مرا نمی شناسد یا درک نمی کند؟
89-چرا از خودم بهتر مراقبت نمی کنم، درحالی که آدم تنبلی نیستم!؟
90-چرا غذاهایی می خورم که می دانم مرا بیمار می کنند؟
91- چرا هر چیزی را موشکافانه مورد تحلیل و بررسی قرار می دهم؟
92-چرا در پی چیزهایی می روم که خواهانش نیستم؟
93-چرا در گذشته زندگی می کنم؟
94-چرا این قدر ناامیدم؟
95-چرا احساس می کنم ارتباطم با خودم و دیگران گسیخته شده است؟
96-چرا مشتاق جلب توجه و خودنمایی هستم؟
97-چرا نسبت به طرد شدن خیلی حساسم؟
98-چرا این قدر تنبلم؟
99-چرا احساس می کنم از نظر اخلاقی نسبت به دیگران برترم؟
100-چرا این قدر فکرم بسته است؟
بخش دوم: هنوز به پایان نرسیده است!
مرحله دوم: مسئولیت زندگیتان را بپذیرد
مرحله سوم: آگاه شوید و تغییر کنید
مرحله چهارم: توجیه رفتارهای قدیمی
مرحله پنجم: شروع کنید

محصولات مشابه

نمایش همه