پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

دانایی یا شانس

کدام یک راز پیدا کردن همسر دلخواهتان است؟

ناشر : نسل نواندیش

نویسنده :

مترجم : نازنین ابراهیمی

ویراستار : حمیده رستمی

قیمت نسخه مکتوب : 17,900 تومان

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: 8,900 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

صفحات کتاب 390
کنگره HQ801‏‫‬‭/ک9د2 1393
دیویی 306/81
کتابشناسی ملی 3307702
شابک 978-964-236-327-8
سال نشر 1393
دلیل شماره ی 1: قدم اول را در ازدواج، اشتباه بر می دارید
عشق در اولین نگاه
اگر برای شما هم چنین چیزی پیش آمد، چه کار می توان کرد؟
آیا از آن هایی هستید که زود عاشق می شوند؟
عشق را با صمیمیت تغذیه کنید
یکی از رسوم عجیب قدیمی
چه کار می توان کرد، نکته به نکته
صخره های واقعیت
از ظاهرسازی به واقعیت
چگونه می توان در زندگی زناشویی شریکی واقعی را به سوی خود جذب کرد یا فردی تصنعی را به شریکی واقعی تبدیل کرد
با دروغگویی و ظاهرسازی رشد نمی کنید
چه کار می توان کرد، نکته به نکته
آیا مستأصل هستید؟
سنجش میزان استیصال
وقت تغییر جهت فرا رسیده است
هیچ کس نمی تواند شما را کامل کند
چه کار می توان کرد، نکته به نکته
متأهلان ناراضی یا در حال متارکه
سعی نکنید نقش ناجی را بازی کنید
مطلقه اما هنوز درگیر ازدواج
چه کار می توان کرد، نکته به نکته
دلیل شماره ی 2: ترجیح می دهید به جای پیدا کردن عشق، آن را جستجو کنید
منتظر همسر رؤیاها ماندن
خبرهای خوب و خبرهای بد درباره ی همسر رؤیایی شما
آیا به دنبال آن یک نفر هستید؟
آیا می ترسید که اشتباه کنید؟
آیا تصویر ذهنی شما ظاهر می شود؟
کامل و بی نقص برای این برهه از زمان
در مقابل آتش نلرزید
چه کار می توان کرد، نکته به نکته
«خوب هایش را برده اند»
کمبود موردهای مناسب
چگونه می توان باورهای دروغین را از بین برد؟
چه کار می توان کرد، نکته به نکته
دنبال عیب و ایراد گشتن
ایراد، ایراد، ایراد
آیا به زندگی اجازه می دهید شما را دوست داشته باشد؟
به طور کامل ناکامل
چگونه می توانید همسر دلخواهتان را به سوی خود جلب کنید؟
چه کار می توان کرد، نکته به نکته
جذبِ عاشقان تخیلی
روح و شبح نمی تواند همسر خوبی باشد
چه کار می توان کرد، نکته به نکته
دلیل شماره ی 3: به دردهای گذشته اجازه می دهید شما را از عشق حاضر محروم کند
التیام قلب شکسته
به آن فرصت دهید
چه کار می توان کرد، نکته به نکته
بیش از آن خوب است که باورکردنی باشد
طوری رفتار کنید که انگار...
چقدر می تواند آسان باشد؟
به زحمت و تلاش نیازی نیست
سؤال مهم
تمرین:
اجازه دهید مراتب آسان تر باشند
تلاش کمتر، حضور بیشتر
چه می توان کرد، نکته به نکته
چرا نباید با همسر قبلی خود تماس بگیرید؟
چرا نباید با همسر قبلی تان تماس بگیرید
اهداف خود را مشخص کنید
از تماس با همسر قبلی چه چیزی عایدتان می شود؟
روش نامه
وقتی ارتباط مجدد مؤثر واقع می شود
چه کار می توان کرد، نکته به نکته
چگونه از الگوهای تکراری رها شویم
شریکی را که برای روابط خود استخدام کرده اید، از کار بر کنار کنید
هر آنچه در برابرش مقاومت کنید، همان را به طرف خود جذب می کنید
قدردانی، بهترین التیام بخش
بهترین فرد مناسب، بهترین آموزگار
چه کار می توان کرد، نکته به نکته
دلیل شمار ه ی 4 : شریکی عالی را از خود دور می کنید
هر جا با یکی
به راستی چه می خواهید؟
آیا در آرزوی صمیمیت بیشتر هستید؟
چه کار می توان کرد، نکته به نکته
دیو حسادت را مطیع خود کنید
ناامنی اجتماعی
راه های ناسالم برخورد با حسادت
راه های سالم برخورد با حسادت
اگر همسرتان حسودی می کند
هدیه ی نامرئی دیو حسادت
چه می توان کرد، نکته به نکته
تجزیه و تحلیل فلج کننده
اگر بیش از اندازه تجزیه و تحلیل می کنید، باید چه کنید
اگر همسرتان زیاده از حد تجزیه و تحلیل می کند، باید چه کنید
اگر هردو شما زیاد تجزیه و تحلیل می کنید، باید چه کنید
ازدواج کامل و بی نقص
چه کار می توان کرد، نکته به نکته
دلیل شماره ی 5: از نقاط عطف زندگی تان استفاده ی لازم را نمی کنید
این همانی که می خواهم نیست!
چه چیزی را باید ترک کرد
تمرین: از «این نه» به «آن»
قطع رابطه
تمرین: بایدها و ارجح ها
بایدهاارجح ها
بایدها:
ارجح ها:
چه کار می توان کرد، نکته به نکته
تغییر ایجاد می شود
تحول ایجاد می شود
تغییر موجب رشد روابط موفق و سالم می شود
چه کار می توان کرد، نکته به نکته
هر کسی را بخواهید، می توانید پیدا کنید
چه کارهایی را نکنید
چه کارهایی را انجام دهید
اسم رمز رابطه
الگوهای خود را انتخاب کنید
خشم، میخ های تابوت شما را محکم می کند
چه کار می توان کرد، نکته به نکته
طرد شدن نوعی حفاظت است
با اراده کار کنید
مسأله را شخصی تلقی نکنید
چه موقع مسأله را شخصی تلقی کنید
حمایتی که شما به دیگری هدیه می دهید
دو راه تغییر زندگی
چه کار می توان کرد، نکته به نکته
به هدف نزدیک می شوید
راهی کوتاه مانده است
فرصت های زیاد
مناسک
شیطان یا فرشته
چه می توان کرد.
دلیل شماره ی 6 : به خرده نان ته سفره راضی می شوید و ضیافت را از دست می دهید
اجتناب از قهر و آشتی مداوم
عامل ترس
حضور پرشور شما
آیا می توانید عاقبت بخیر شوید؟
چه می توان کرد، نکته به نکته
روابط جنسی سالم
بلیت ورود به جهنم روابط شما
چگونه می توان از روابط جنسی در بهبود رابطه ی زناشویی استفاده کرد
به درون خود مراجعه کنید
چه کار می توان کرد، نکته به نکته
آیا رابطه ی جنسی ارزش جنگ و مرافعه دارد؟
به شور و شوق خود جهت بدهید
چه کار می توان کرد، نکته به نکته
اجازه دهید آن کس که کمتر می ترسد، زمام امور را در دست گیرد
مصیبت و بدبختی زن ها و شوهرهای بیچاره
تمرکز بر توهین ها
عملی از روی اعتمادبه نفس می تواند رابطه ی شما را تغییر دهد
چه کار می توان کرد، نکته به نکته
دلیل شماره ی 7: زیاده از حد تلاش می کنید
چگونه از لاف زدن بپرهیزید، یا با همسر لاف زن خود برخورد کنید.
همین امروز به من بگو
زمان و زمان بندی
اگر شریکتان به شما فشار می آورد
چه موقع نباید صبر کنید
اجازه دهید زمام امور در دست اعتمادبه نفس شما باشد
چه می توان کرد، نکته به نکته
ثابت کن که دوستم داری
هرکس مسؤول خوشحالی خودش است
چگونه با شریک پر توقع خود روبه رو شوید
(اسم همسرتان)، می دانی که خیلی دوستت دارم و می خواهم که همیشه خوشحال باشی.
عشق هرگز امتحان نمی کند
چه کار می توان کرد، نکته به نکته
مشکل زن ها و شوهرهای بی نقص
نیازی به اسم گذاری نیست
زوج های بی نقص
چه می توان کرد، نکته به نکته
اسطوره ای در ذهن خود
چقدر به سر و صدا نیاز دارید؟
چگونه با لاف زن ها برخورد کنیم
چه می توان کرد، نکته به نکته
دلیل شماره ی 8: از تعهد واهمه دارید
نمی توانید هدف متحرک را نشانه بگیرید
اگر تو در دسترس نیستی، من در دسترس هستم
دنبال کردن کسی که تمایلی به شما ندارد
سرعت یا ماهیت؟
چه می توان کرد، نکته به نکته
آنچه می خواهید در مورد افراد فراری از تعهد بدانید (اما تا به حال به آن دست نیافته اید)
چگونه با کسی که از ازدواج یا تعهد واهمه دارد، برخورد کنید
اگر از تعهد می ترسید
چه می توان کرد، نکته به نکته
قبل از پریدن، خوب نگاه کنید و بعد بپرید
آیا می توانید این کار را نکنید؟
تمرین: عضلات پرشی خود را تقویت کنید
چه موقع نباید هیچ کاری کرد
به دنبال هرچه باشید، همان نیز دنبال شما است
چه می توان کرد، نکته به نکته
دلیل شماره ی 9: به جای پرواز، غرق می شوید
ده سؤالی که قبل از «بله» گفتن باید از خودتان بکنید
ده دلیل اصلی برای ازدواج نکردن
چه می توان کرد، نکته به نکته
از کجا بدانیم با چه کسی ازدواج کنیم
ده دلیل در انتخاب همسر آینده
اگر فوری جواب نگرفتید، چه کار کنید
چه کار می توان کرد، نکته به نکته
دلیل شماره ی 10 : روابط خود را به طور کامل تمام نمی کنید
به تو اجازه نمی دهم مرا ترک کنی.
از خودتان فرار می کنید
چه می توان کرد، نکته به نکته
فراموش کردم بگویم که از یکدیگر جدا شده ایم
نشانه ها
درمان
حالا، خبر خوش
چه کار می توان کرد، نکته به نکته
از پایانی خوش به آغازی نو
کارهای عجیب و غریبی که مردم برای ادامه ی رابطه انجام می دهند
کارهای عاقلانه ای که مردم برای آزادی کامل و شروعی تازه انجام می دهند
آیا می توان بعد از جدایی همچنان با یکدیگر دوست باقی ماند؟
چه کار می توان کرد، نکته به نکته
سخن پایانی
قدردانی و تشکر

محصولات مشابه

نمایش همه