پست های من ویترین من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

هفت زمستان

گزیده داستان کوتاه هفتم دی ماه 1357

ناشر : سوره مهر

گردآورنده : روح الله شریفی

قیمت نسخه مکتوب : 11,000 تومان

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: 5,500 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

صفحات کتاب 92
کنگره PIR۴۲۴۹‭‏‫‬‮‭/ش۴ھ۷ ۱۳۹۷
دیویی ۳‮ف‍ا‬۸/۶۲۰۸
کتابشناسی ملی 5163036
شابک 978-600-03-2253-3
سال نشر 1397
خرید نسخه چاپی bookroom.ir
خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر لینک
یک اشاره مختصر و مفید
ثانیه های مرده
می دونی عباس کی می آد؟
خیابان چهل و نهم
معذرت می خوام محمدرضا
پیرمرد نه چندان قصه گو
گفتم گفتی گفت
همه سال های بعد از تو
چایِ سرد

محصولات مشابه

نمایش همه