پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

بقای سرمایه داری

بازتولید روابط تولید

ناشر : تیسا ساغر مهر

نویسنده :

مترجم : آیدین ترکمه

قیمت نسخه مکتوب : 13,000 تومان

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: 6,400 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

صفحات کتاب 178
کنگره HB501‏‫‭‏‫‬‭/ل9ب7 1395
دیویی 330/122
کتابشناسی ملی 4287246
شابک 978-600-7683-50-7
سال نشر 1395
فصل یکم: کشف1
فصل دوم: بازتولید روابط تولید1
فصل سوم: آیا طبقه کارگر انقلابی است؟
فصل چهارم: ایدئولوژی های رشد
فصل پنجم: آلترناتیوهاخودگردانی
واژه نامه
نمایه

محصولات مشابه

نمایش همه