پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

قرار ملاقات با زندگی

ناشر : تیسا ساغر مهر

نویسنده : ,

مترجم : آذر شعله

قیمت نسخه مکتوب : 39,900 تومان

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: 9,100 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

صفحات کتاب 259
کنگره HB۶۱۵‏‫‬‮‭/ک۲۷۳ق۴ ۱۳۹۷
دیویی ‏‫‭۳۳۸/۰۴۰۹۴۳
کتابشناسی ملی 5003178
شابک 978-600-8942-31-3
سال نشر 1397
یک : امروز- روشنگری
۱۹۸۵- همه چیز تار می شود
دو:امروز- چهارچوب ها
۱۹۶۹ تا ۱۹۸۵ روال عادی زندگی
۱۹۸۶ تا ۱۹۸۹ من بیشتر از این می خواهم
سه: امروز، واقع بین، صادق
۱۹۸۹تا۱۹۹۲ فریبکاری آغاز می شود
۱۹۹۲ تا ۱۹۹۳ پله های ترقی
چهار: امروز- با تمام قدرت رو به جلو
۱۹۹۳ تا ۱۹۹۴ در مسیر موفقیت
جولای تا دسامبر ۱۹۹۴- بر لبۀ پرتگاه
پنج: امروز- مصائب از ما آدم های تازه ای می سازند
۱۹۹۵تا ۱۹۹۸- فراز و نشیب ها
۱۹۹۸ تا ۲۰۰۲ بازگشت به خط شروع
شش:هنوز هم یک استثنا
۲۰۰۳تا ۲۰۰۴- سقوط
۲۰۰۴تا ۲۰۰۶ ـ پرواز با چشمان بسته رو به سمت موفقیت
هفت: امروز و فردا

محصولات مشابه

نمایش همه