پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

مونتسکیو و روسو

پیشگامان جامعه شناسی

ناشر : تیسا ساغر مهر

نویسنده :

مترجم : یونس اکبری , مسعود زمانی مقدم

قیمت نسخه مکتوب : 10,900 تومان

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: 5,700 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

صفحات کتاب 160
کنگره JC۱۷۹ ‭ /م۸‏‫‬‭د۹ ۱۳۹۷
دیویی 301
کتابشناسی ملی 4918046
شابک 978-600-8942-08-5
سال نشر 1397
پیشگفتار
مقدمۀ هنری پِیر بر ترجمۀ انگلیسی
فصل یکم: سهم مونتسکیو در برآمدن علم اجتماعی
شرایط لازم برای تأسیس علم اجتماعی
مونتسکیو چه محدوده ای برای حوزۀ علم اجتماعی مشخص و تعریف کرد؟
طبقه بندی جوامع از دیدگاه مونتسکیو
روش مونتسکیو
نتیجه گیری
فصل دوم: قرارداد اجتماعی روسو
وضع طبیعی
منشأ جوامع
قرارداد اجتماعی و تأسیس بدنه سیاسی
در باب حاکمیت در کلیت آن
دربارۀ قانون، در مفهوم کلی آن
در رابطه با قوانین سیاسی به طور خاص
نتیجه گیری
فصل سوم: دورکیم، مونتسکیو و روسو
نوشته جورج دیوی
فصل چهارم: یادداشتی از آ- کویلیر

محصولات مشابه

نمایش همه