پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

تائوی پو

کتاب اندیشه

ناشر : تیسا ساغر مهر

نویسنده :

مترجم : شاهپور سخی

ویراستار : علی اصغر موسوی

قیمت نسخه مکتوب : 15,900 تومان

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: 4,600 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

صفحات کتاب 134
کنگره PS۳۶۲۵‭‬ ‭/‮الف‬۷‏‫‬‮‭خ۴ ۱۳۹۷
دیویی 813/6
کتابشناسی ملی 4915129
شابک 978-600-8942-06-1‬‬
سال نشر 1397
پیشگفتار
مقدمه
چگونگی پو؟
تائوی کی؟
هجی کردن سه شنبه
کلوچۀ قلوه سنگ
راه پو
سخت مشغول به زودی می گردم
خرسی آن چنانی
هیچ کجا و هیچ چیز
اکنون پو
واژۀ آخر

محصولات مشابه

نمایش همه