پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

برنامه‌ریزی بازاریابی استراتژیک برای کسب و کارهای کوچک تا متوسط

نوشتن گام‌ به‌ گام یک برنامه بازاریابی

ناشر : تیسا ساغر مهر

نویسنده :

مترجم : ابوالفضل دانایی , امیر احسانی

قیمت نسخه مکتوب : 14,900 تومان

نسخه های موجود: کتاب الکترونیکی

قیمت: 4,900 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

صفحات کتاب 157
کنگره HD۶۲/۷‏‫‬‭‭/‮الف‬۸ب۴ ۱۳۹۳
دیویی ۶۵۸/۰۲۲
کتابشناسی ملی 3860049
شابک 978-600-7212-78-3‮‬
سال نشر 1393
پیشگفتار
مقدمه
چگونه از این کتاب راهنما استفاده کنیم؟
فصل یکم: نظریه بازاریابی
زندگی واقعی
آشفتگی در نظریه بازاریابی
برنامه ریزی برای موفقیت
ماتریس SWOT
هدف ها، استراتژی ها و تاکتیک ها
قیمت
محصول یا خدمت
مکان
ترویج و ارتقا
تخفیف
تاکتیک های اجرای برنامه
هدف های ویژه، استراتژی ها و تاکتیک ها
نمونه هایی از هدف ها، استراتژی ها و تاکتیک ها
ارزیابی توانمندی های شما
توسعه برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت
فرضیه های اصلی
نتیجه گیری
فصل دوم: تکالیف خود را انجام دهید
برنامه خود را بر مبنای حقیقت قرار دهید؛ نه عقاید
بازار هدف خود را تعریف کنید
روی مشتریان بالقوه خود تمرکز کنید
«بسته مزایای» خود را توسعه دهید
بازارتان را تقسیم کنید
اندازه بازار را شناسایی کنید
اطلاعات خود را جمع آوری کنید
مشاهده ها
نتیجه ها
فصل سوم: رقابت مؤثر
رقابت مؤثر
فصل چهارم: شناسایی روندهای بازار
شناسایی روندهای بازار
ما تقریباً آماده ایم ...
فصل پنجم: طرح بازاریابی
خلق بیانیه مأموریت
ساختار بیانیه مأموریت
انتخاب استراتژیک
اجرای استراتژی ها
فصل ششم: روش های رایج برای ارسال پیام به بازار
عناصر لازم برای ارتقای فروش
تبلیغات مصرف کنندگان
تبلیغات تجاری
تبلیغات صنعتی
ارزیابی عملکرد
نمونه یک بودجه رسانه ای
اینترنت
سایر ابزارهای تبلیغاتی
فهرست مکاتبات
مراحل پس از ارسال مراسله
اقدامات پس از انجام مکاتبه مستقیم
نیروی فروش
فروش پیشنهادی
تکمیل فرایند فروش مفروض
اتمام انتخاب
اتمام فعالیت
تمرکز خود را حفظ کنید
موارد خلاقانه
قواعد هفت گانه اُگیلوی برای عنوان های تبلیغاتی
فصل هفتم: یک مدل کاری
یک مدل کاری
ایجاد و توسعه استراتژی ها و تاکتیک ها
تعیین و توسعه بودجه کاری
فصل هشتم: یکپارچه سازی کل برنامه ها
یک پارچه سازی کل برنامه ها
تصمیم با شماست!
چه چیزی شما را متفاوت می کند؟
برنامه های خود را به بخشی از فرهنگ سازمانی تبدیل کنید
نتیجه گیری
چگونگی خوردن یک فیل

محصولات مشابه

نمایش همه