پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

جامعه شناسی چشم و هم چشمی

ناشر : تیسا ساغر مهر

نویسنده :

گوینده : لاله اکبری

قیمت نسخه مکتوب : 16,000 تومان

نسخه های موجود: کتاب صوتی

قیمت: 16,000 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

صفحات کتاب 116
کنگره BF۶۳۷‭‬ ‭/ر۷۶‏‫‬‭ق۹ ۱۳۹۷
دیویی 155/232
کتابشناسی ملی 4958772
شابک 978-600-8942-20-7
سال نشر 1397
فصل یکم: زیبای خفته
فصل دوم: مصرف میکنم پس هستم
فصل سوم: نابغه بابا
فصل چهارم: نمایش بی نتیجه
فصل پنجم: آقای دکتر
فصل ششم: خوش تیپ شدم؟
فصل هفتم: ممل آمریکایی
فصل هشتم: سوگ زمین
فصل نهم: عشق برند
فصل دهم: سودای ثروت
فصل یازدهم: سگ زیبای من
فصل دوازدهم: سلام آنتالیا

محصولات مشابه

نمایش همه