پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

میخائیل لرمانتف و مشرق زمین

ناشر : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

نویسنده : ,

نسخه های موجود: کتاب الکترونیکی

قیمت: 4,000 تومان

صفحات کتاب 228
کنگره PG3376‭‬ ‭/ی75‏‫‬‮‭ی3 1390
دیویی 891/73
کتابشناسی ملی 2407182
شابک 978-964-426-520-4‬‮‬
سال نشر 1390
پیشگفتار
فصل اول- میخائیل یوری یویچ لرمانتف
الف) زندگی و آثار میخائیل یوری یویچ لرمانتف
ب) ویژگی ها، موضوعات و نقش مایه های اصلی آثار لرمانتف
ج) رمان «قهرمان عصر ما»
د) تحلیل رمان «قهرمان عصر ما»
فصل دوم- شرق در آثار میخائیل لرمانتف
الف) فرهنگ و معارف مشرق زمین در آثار میخائیل لرمانتف
ب) ابلیس
ج) میتسیری
فهرست اشعار
منابع

محصولات مشابه

نمایش همه