× بازبینی پست های من ویترین من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

ماشین از کار می افتد

ناشر : روزگارنو

نویسنده : ,

مترجم : علی منصوری

قیمت نسخه مکتوب : 6,500 تومان

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: 3,200 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

صفحات کتاب 128
کنگره ‏‫‭PZ۳‏‫‭/ف۹۳ر۹ ۱۳۹۳
دیویی ‏‫‭۸۲۳/۹۱۲
کتابشناسی ملی 3022933
شابک 978-600-6867-22-9
سال نشر 1393
ماشین از کار می افتد
اتوبوس آسمانی

محصولات مشابه

نمایش همه