پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

روانشناسی خانواده

ناشر : آوای نور

نویسنده :

نسخه های موجود: کتاب الکترونیکی

قیمت: 8,500 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

صفحات کتاب 272
کنگره ‏‫‬‭HQ۷۴۳‏‫‬‬‭‭/م۷۵ر۹ ۱۳۹۶
دیویی ‏‫‬‭۱۵۵/۶۴۵
کتابشناسی ملی 4197770
شابک 978-600-309-198-6
سال نشر 1396
بخش 1: آشنایی با خانواده
فصل 1: خانواده و روانشناسی خانواده
فصل 2: نقش ها و وظایف در خانواده (ارکان خانواده)
فصل 3: کارکردهای خانواده
فصل 4: انواع خانواده ها
فصل 5: الگوهای ارتباطی در خانواده
فصل 6: سبک های فرزند پروری
فصل 7: تعارضات در خانواده
فصل 8: تحولات خانواده در غرب و ایران
فصل 9: ازدواج مجدد، ازدواج موقت
بخش 2: خانواده و آسیب های اجتماعی
فصل 10: خشونت خانگی با تاکید بر همسرآزاری و کودک آزاری
فصل 11: اعتیاد
فصل 12: طلاق
فصل 13: فرار از خانه
منابع
نمایه موضوعی

محصولات مشابه

نمایش همه