پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

انقلاب ما

آینده ای که باید به آن اعتقاد داشت

ناشر : تیسا ساغر مهر

نویسنده :

مترجم : سهیلا ماهرنیا

قیمت نسخه مکتوب : 69,900 تومان

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: 16,200 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

صفحات کتاب 461
کنگره ‏‫E۸۴۰/۸‮‬ ‮‮‭/س۲‏‫‭‮الف‬۸ ۱۳۹۶‬‬
دیویی ‏‫‭۹۷۳/۹۳۲۰۹۲‬‬
کتابشناسی ملی 4879786
شابک ‫‭978-600-7683-94-1
سال نشر 1396
سپاسگزاری
مقدمه
بخش یکم: تصمیم برای ریاست جمهوری
فصل یکم: چگونه به اینجا رسیدیم؟
فصل دوم: زندگی سیاسی من در ورمونت
فصل سوم: فکر درباره کاندید شدن
فصل چهارم: چگونه باید یک کمپین ریاست جمهوری را پیش برد؟
فصل پنجم: شروع کمپین
فصل ششم: در دنباله مبارزات انتخاباتی
بخش دوم: دستورکاری برای یک امریکای نوین؛چگونه کشور خود را متحول می کنیم
فصل هفتم: غلبه بر الیگارشی (حکومت معدودی از ثروتمندان)
فصل هشتم: زوال طبقه متوسط در امریکا
فصل نهم: پایان دادن به اقتصاد فریبنده
فصل دهم: خدمات درمانی برای همگان
فصل یازدهم: مقرون به صرفه کردن آموزش عالی
فصل دوازدهم: جلوگیری از تغییرات فاجعه بار اقلیمی
فصل سیزدهم: اصلاحات واقعی در عدالت کیفری
فصل چهاردهم: اصلاحات در قوانین مهاجرتی
فصل پانزدهم: محافظت از آسیب پذیرترین افراد جامعه مان
فصل شانزدهم: رسانه های شرکتی و تهدید دموکراسی
فرجام

محصولات مشابه

نمایش همه