پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

بازی انتخابات ریاست جمهوری

پیش بینی ناپذیری انتخابات در ایران

ناشر : تیسا ساغر مهر

نویسنده :

قیمت نسخه مکتوب : 19,900 تومان

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: 8,700 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

صفحات کتاب 237
کنگره ‏‫JQ۱۷۸۹‭‬‭ /آ۵‏‫‭ق۹ ۱۳۹۴
دیویی ‏‫‭۳۲۴/۹۵۵‬
کتابشناسی ملی 3768371
شابک 978-600-7683-17-0‬
سال نشر 1394
پیش درآمد
فصل یکم: اهمیت انتخابات ریاست جمهوری در ایران
چرا انتخابات ریاست جمهوری در ایران اهمیت دارد؟
فصل دوم: اهمیت انتخابات ریاست جمهوری سال1392
ناممکن بودن مهندسی انتخابات
1-نظریه انگ زدن
2-ضرورت باز کردن فضای سیاسی برای افزایش مشارکت توده مردم
3-ثبت نام غیرمنتظره آقای هاشمی
4-رفتار پیش بینی ناپذیر آقای احمدی نژاد
5-کنار کشیدن عارف به نفع روحانی
فصل سوم: رویکردهای نظری در تحلیل انتخابات ریاست جمهوری در ایران
1-نخبگان سیاسی و انتخابات ریاست جمهوری در ایران
2-تحلیل ساختاری انتخابات
3-تحلیل استراتژیک ـ نسبتی انتخابات
4-تحلیل کارگزار محور انتخابات
5-تحلیل نونهادگرایانه
6-نگاه جنبشی به انتخابات
7-زنان و انتخابات
تصویر زنان در انتخابات ریاست جمهوری سال 1392
8-تحلیل اقتصادی
9-تخریب ها و انتخابات
10-اصلاح طلبان و انتخابات
11-اصولگرایان و انتخابات
12-تأثیر قانون انتخابات بر انتخابات ریاست جمهوری
13-جغرافیای انتخابات ریاست جمهوری
14-مناظره های انتخاباتی، پدیده ای نو
نشانه شناسی مناظره های انتخابات ریاست جمهوری سال 1392
15-رسانه ها و انتخابات ریاست جمهوری
تحلیل محتوای فیلم های تبلیغاتی نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری سال 1392
16-چرا تحریم انتخابات پاسخ گو نبوده است؟
1-16-قدرت بسیج حاکمیت
2-16-احساس قدرت شهروندان در شرایط جدید
3-16-اپوزیسیون درون و بیرون نظام
17-آیا انتخابات ریاست جمهوری در ایران پیش بینی ناپذیر است؟
فصل چهارم: نتیجه گیری

محصولات مشابه

نمایش همه