پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

توطئه بیشعورها

توطئه بیشعورها و راهکارهای مقابله با آن‌ها

ناشر : تیسا ساغر مهر

نویسنده :

مترجم : مریم احمدی

گوینده : میرطاهر مظلومی

قیمت نسخه مکتوب : 18,000 تومان

نسخه های موجود: کتاب صوتی

قیمت: 18,000 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

صفحات کتاب 186
کنگره BF724/3‭‬ ‭/خ9‏‫‬‮‭ک4 1395
دیویی 155/2‬
کتابشناسی ملی 4593024
شابک ‭978-600-7683-67-5‬
سال نشر 1395
پیشگفتار
بخش یکم: بیشعورها چگونه جامعه را آلوده می کنند
همدست بیشعورها
آنچه بیشعورها می خواهند
شناسایی بیشعورها
آقای ترامپ
بخش دوم: تئوری جدید در زمینه تکامل اجتماعی
بازی در دوجبهه
مخدر باسنها
دغل بازی بیشعورها
بخش سوم: بیشعورها، گذشته و حال
آموختن از تجربه های گرانسنگ
جاسوسی در میان بیشعورها
بخش چهارم: مخربان ذهن و اندیشه
دروغ بزرگ
مه قهوه ای
آهنگ و رقص
مردودی بیشعوری در نظام آموزشی
سواستفاده از مذهب برای سرگرمی و منفعت طلبی
بیشعورها در محل کار
نمره مردودی برای هنر
حمله بیشعورها
بخش پنجم: لزوم تنقیه، پاکسازی جامعه
اینک مرحله آخر

محصولات مشابه

نمایش همه