پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

از استرس تا موفقیت فقط در 31 روز

ناشر : نسل نواندیش

نویسنده :

مترجم : علی علی پناهی

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: 5,900 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

صفحات کتاب 115
کنگره ‫‬BF637‭‬‭ /م8‬‬‮‏‫‬‭د8 1393‮‮‬‬‬
دیویی ‏‫‬‭158/1‬
کتابشناسی ملی 3414666
شابک 978-964-236-580-7‮
سال نشر 1393
رمز اول: اهداف خود را بنویسید و آن ها را مرور کنید
رمز دوم: موانعی که بر سر راه اهداف خود می بینید برطرف کنید
رمز سوم: برای کارهای خود اولویت تعیین کنید
رمز چهارم: ابتدا کارهایی را انجام دهید که اولویت بیشتری دارند
رمز پنجم: موفقیت خودتان را در ذهنتان به تصویر بکشید
رمز ششم: عبارت های مثبت تأکیدی مخصوص خودتان را بنویسید و آن ها را مرور کنید
رمز هفتم: نَفَس عمیق بکشید و ریه هایتان را کامل باز کنید
رمز هشتم: مطالب الهام بخش را انتخاب و جمع آوری کنید
رمز نهم: ظاهر خود را برای موفقیت آماده کنید
رمز دهم: لباس مناسب بپوشید
رمز یازدهم: کاری را که انجام می دهید دوست داشته باشید یا کاری را انجام دهید که دوست دارید
رمز دوازدهم: با افراد موفق نشست و برخاست کنید
رمز سیزدهم: آب فراوان بنوشید
رمز چهاردهم: غذاهای سبک، ساده و مناسب بخورید
رمز پانزدهم: از چهار «ماده ی اعتیادآور» بپرهیزید
رمز شانزدهم: تمام عضلات خود را منقبض و سپس رها کنید
رمز هفدهم: به دیگران کمک کنید تا به خواسته ها و اهداف خود برسند
رمز هجدهم: 5 تا 10 درصد دریافتی خودتان را پس انداز کنید
رمز نوزدهم: سه نامه ی تشکرآمیز بنویسید
رمز بیستم: به خاطر موفقیت هایی که به دست می آورید، به خود پاداش بدهید
رمز بیست و یکم: عشق بورزید و محبت خود را ابراز کنید
رمز بیست و دوم: با در آغوش گرفتن عزیزانتان محبت خود را نسبت به آن ها نشان دهید
رمز بیست و سوم: محیط زندگی خود را خلوت و مرتب کنید
رمز بیست و چهارم: چیزهای غیرضروری و کم اهمیت را از زندگی خود حذف کنید
رمز بیست و پنجم: درباره ی موضوعی که می خواهید در آن مهارت پیدا کنید، مطالعه کنید (اهل تحقیق و مطالعه باشید)
رمز بیست و ششم: لحظاتی را در سکوت و تفکر عمیق بگذرانید
رمز بیست و هفتم: سر و بدن خود را ماساژ بدهید
رمز بیست و هشتم: قبل از خواب، دوش آب گرم بگیرید
رمز بیست و نهم: قدر نعمت های خود را بدانید و شکرگزار آن ها باشید
رمز سی ام: شب را آرام بخوابید
رمز سی و یکم: فهرست کارهای روزانه ی خود را تهیه و آن را دنبال کنید
ضمیمه «الف»: پرسشنامه ی ارزیابی استرس
ضمیمه «ب»: نمودار تعیین میزان استرس
ضمیمه «پ»: وضعیت میزان استرس شما پس از اجرای برنامه ی پیشنهادی

محصولات مشابه

نمایش همه