× بازبینی پست های من ویترین من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

از لوس کردن شوهرتان دست بردارید

ناشر : نسل نواندیش

نویسنده : ,

مترجم : نازنین ابراهیمی

قیمت نسخه مکتوب : 17,500 تومان

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: 7,900 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

صفحات کتاب 381
کنگره HQ1206‏‫‭/آ43‮الف‬4 1393
دیویی 646/78
کتابشناسی ملی 3315965
شابک 978-964-236-365-0‬‬
سال نشر 1393
مقدمه
بخش اول: جزئیات ویژگی های مردان لوس
فصل اول: شناسایی مردان لوس و پرتوقع
فصل دوم: لوس نکردن مرد به کمک چهار اصل
پرسش نامه ی لوس نکردن مرد به کمک چهار اصل
فصل سوم: شناسایی علایم خطر!
پرسش نامه ی شناسایی علایم خطر
بخش دوم: نقش های مختلفی که مردان برای وادار کردن شما به خوش خدمتی به آن ها بازی می کنند
فصل چهارم: به چالش کشیدن قربانی
پرسش نامه ی به چالش کشیدن قربانی
فصل پنجم: در امان بودن از طوفان احساسات
پرسش نامه ی در امان بودن از طوفان احساسات
فصل ششم: حفظ خوش بینی در برخورد با آدم بدبین
پرسش نامه ی حفظ خوش بینی در برخورد با آدم بدبین
فصل هفتم: راه رفتن روی پوست تخم مرغ
پرسش نامه ی راه رفتن روی پوست تخم مرغ
فصل هشتم: بی توجهی به کسی که خود را به بیماری می زند
پرسش نامه ی بی توجهی به کسی که خود را به بیماری می زند
فصل نهم: جلوگیری از جروبحث های مخرب
پرسش نامه ی جلوگیری از جروبحث های مخرب
بخش سوم: در برابر لوس بازی های او قد علم کنید
فصل دهم: درخواستِ بیشتر از پیتِ منفعل
پرسش نامه ی درخواست بیشتر از پیتِ منفعل
فصل یازدهم: واداشتنِ سام غیرقابل اعتماد به قبول مسؤولیت
پرسش نامه ی واداشتنِ سام غیرقابل اعتماد به قبول مسؤولیت
فصل دوازدهم: شکستن غرور مایک باشکوه
پرسش نامه ی شکستن غرور مایک باشکوه
فصل سیزدهم: تغییر دادن تام سنتی
پرسش نامه ی تغییر دادن تام سنتی
نتیجه گیری
ضمیمه
درباره ی نویسندگان

محصولات مشابه

نمایش همه