پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

مدیریت ارتباط با مشتری

از تئوری تا عمل به همراه متن اصلی استاندارد ایزو 10002

ناشر : پشتیبان

گردآورنده : سعیده سلطانی , اکبر غریب نواز

قیمت نسخه مکتوب : 12,000 تومان

نسخه های موجود: کتاب الکترونیکی

قیمت: 5,000 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

صفحات کتاب 162
کنگره ‏‫‬‮‭HF5415/5‏‫‬‭/س77م4 1395
دیویی ‫‬‭‬‮‭658/812
کتابشناسی ملی 4220616
شابک ‭978-600-96320-7-7
سال نشر 1395
مقدمه
پیشگفتار
بخش 1: بررسی موضوع مدیریت ارتباط با مشتری
بخش2: عوامل موثر بر مدیریت ارتباط با مشتری
بخش3: مدهایی در مدیریت ارتباط با مشتری
بخش4: پیشنهاد مدلی برای پیاده سازی CRM و اعتبار سنجی
بخش5: متن اصلی و پیوست های استاندارد ایزو 10002
منابع و ماخذ

محصولات مشابه

نمایش همه