پست های من ویترین من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

حق سلامتی در حقوق بشر دوستانه بین الملل

ناشر : قانون یار

نویسنده :

قیمت نسخه مکتوب : 14,000 تومان

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: 8,000 تومان

0 امتیاز - 0 نفر

صفحات کتاب 110
کنگره K۳۲۶۰/۳‮‬‏‫‬‮‭/م۴ح۷ ۱۳۹۵
دیویی ‏‫‬‮‭۳۴۱/۴۸۳‮‬
کتابشناسی ملی ۴۴۶۷۰۶۴
شابک 978-600-8077-33-6‬‬‬
سال نشر 1395
مقدمه
فصل اول: کلیات
فصل دوم: تعریف و مفهوم حق بر سلامت
فصل سوم:تحقق حق بر سلامتی موانع، مشکلات و راهکارها
فصل چهارم: نتیجه گیری
منابع و مآخذ
منابع انگلیسی

محصولات مشابه

نمایش همه