× بازبینی پست های من ویترین من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

روایتی ساده از ماجرایی پیچیده

ناشر : سوره مهر

نویسنده :

گوینده : مهدی نمینی مقدم

قیمت نسخه مکتوب : 15,000 تومان

نسخه های موجود: کتاب صوتی

قیمت: 11,900 تومان

5 امتیاز - 8 نفر

صفحات کتاب 196
کنگره ‏‫PIR۸۳۶۱‭‬ ‭/ح۷۵۷۲۶‏‫‬‮‭ر۹ ۱۳۹۶
دیویی ‏‫‭[ج]۸‮فا‬۳/۶۲
کتابشناسی ملی ۴۹۰۶۴۹۱
شابک 978-600-03-1731-7‬
سال نشر 1396ف
خرید نسخه چاپی bookroom.ir
شابک دیجیتال 978-600-03-2727-9
خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر لینک
روایت اول: ماجرای الیاس،پسرمحمدجان
روایت دوم: ماجرای عروسی یوسف
روایت سوم: در عزای یوسف
روایت چهارم: به دنبال عدالت
روایت پنجم: راهی که بسته است
روایت ششم: بازگشت نورجما ل
روایت هفتم: راه قانونی
روایت هشتم: بشیرخان می تازد
روایت نهم: تیمسار مزین و دوستان امریکایی
روایت دهم: آتش درخرمن
روایت یازدهم: در تهرا ن
روایت دوازدهم: سامان ساسانی
روایت سیزدهم: راه مبارزه
روایت چهاردهم: ماجرای آن شب
روایت پانزدهم: در چنگال ساوا ک
روایت شانزدهم: ماجرای میدان ژاله
روایت هفدهم: انقلاب در روستا
روایت هجدهم: پایان ماجرا

محصولات مشابه

نمایش همه