پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

روان درمانی پرانایی

انرژی درمانی بیماران روانی، موجودات انرژیکی، سپرهای چاکراها

ناشر : تجسم خلاق

نویسنده :

مترجم : جمشید هاشمی

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: 1,900 تومان

5 امتیاز - 1 نفر

صفحات کتاب 114
کنگره RC۴۸۹‭‬ ‭/ج۵‏‫‬‭س۹ ۱۳۸۲
دیویی ‭۶۱۵/۸۵۱
کتابشناسی ملی ‭م‌۸۳-۸۳۱۴
شابک 964-93819-7-X‬
سال نشر 1382
مقدمه مترجم
پیشگفتار
مقدمه
فصل 1 ـ مفاهیم اصلی ، اصول و تکنیکها
چاکرا ها و عملکرد روانشناختی آنها
انرژی روانی آسیب زا و ماهیت های فکری
چاکراها، شبکۀ محافظ ، عناصر منفی
تکنیک های اساسی در درمان پرانایی
آزاد کردن انرژی پرانایی داده شده
پاک کردن ماهیت های فکری منفی و عناصر منفی
ترمیم ترک ها و سوراخ های شبکۀ محافظ
تکنیک چاکراهای تاج و کف دست
فعال کردن چاکرا ها با استفاده از تنکیک چاکراهای قاعده ای و کف دست
مدیتیشن با تنفس ، یا تنفس پرانایی عمیق
طرز عمل
مدیتیشن دوقلب
تفکر و احساس مثبت
شیوه توام در روان درمانی پرانایی
کارما
فصل 2 ـ درمان استرس ، زودرنجی ، اضطراب ، اندوه ، افسردگی و هیستری
درمان استرس و سردرد میگرنی
طرز عمل
درمان زودرنجی ، اضطراب ، اندوه و هیستری
چگونه زندگی زناشویی خود را بهبود بخشیم و حفظ نماییم
خوددرمانی برای استرس ، زودرنجی ، اندوه و اضطراب
ناتوانی جنسی
خوددرمانی پرانایی برای ناتوانی جنسی
شهادت های افراد
فصل 3 ـ درمان فوبی (ترسهای غیرمنطقی )، ضربه های روحی ، هذیان (نشخوار ذهنی یا وسواس فکری ) و وسواس عملی
درمان فوبی و ضربه روحی
لکنت زبان
چگونگی درمان وسواس فکری و وسواس عملی «غیرقابل کنترل »
پرخوری عصبی
میل مفرط جنسی ، عقدۀ عورت نمایی ، خشونت جنسی و میل تجاوز به بچه
طرز عمل
بیرون کشیدن و تجزیۀ ماهیت های فکری منفی
پاک کردن خود از عناصر منفی
ایجاد تصویر ذهنی مثبت از خود
شهادت افراد
فصل 4 ـ درمان اعتیاد: سیگار، الکل و مواد مخدر
اعتیاد به سیگار
طرز عمل
اعتیاد به الکل
اعتیاد به مواد مخدر
طرز عمل
توهم و بی قراری
مدیتیشن دوقلب (Meditation of Twin Hearts)
فصل 5 ـ درمان افسردگی
چگونگی درمان افسردگی ناشی از عوامل فیزیکی
طرز عمل
افسردگی ناشی از عوامل روانشناختی
طرز عمل
خوددرمانی پرانایی مکمل
افسردگی شدید
طرز عمل
تمایل به خودکشی
طرز عمل
شهادت افراد
فصل 6 ـ درمان بیماران متمایل به خشونت و بیماران پارانوئید
طرز عمل
درمان برای بیماران پارانوئید
بی قراری و بی خوابی
طرز عمل
آموزش به بیمار برای کنترل عصبانیت
دعای سن فرانسیس
شهادت افراد
فصل 7 ـ درمان با دعا
خوددرمانی با دعا و تلقین
خود الهی یا ذات الهی
شفابخشی با دادن دستور
طرز عمل
سپرهای چاکرایی و هاله ای
برای ایجاد سپرهای چاکرایی
برای ایجاد سپر هاله ای
بیماران با معلولیت روانشناختی
طرز عمل
شخصیت جنینی که از احساسات و افکار مادر خود تاثیر می پذیرد
پیشگیری از بروز ناراحتی های روانشناختی
ناراحتی هایی که روان درمانگران با آن روبرو هستند
سخن پایان
یک شهادت و سپاس شخصی

محصولات مشابه

نمایش همه