پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

مراقبه دو قلب

برگرفته شده از مدیتیشن دو قلب استاد چوا کوک سویی

ناشر : تجسم خلاق

نسخه های موجود: کتاب دیجیتال

قیمت: 2,400 تومان

4.7 امتیاز - 3 نفر

صفحات کتاب 144
کنگره BL627‏‫‬‭‬‭/ه15م4 1389
دیویی ‏‫‬‭‬‭‬‭294/543
کتابشناسی ملی 2044751
شابک ‏‫‬‭978-964-93819-0-9
سال نشر 1389
پیشگفتار
مقدمه
اعتقاد
شجاعت
هوش
عبادت
رویای واقعی
فصل اول: آفرینش
فصل دوم: دنیای انرژی
دنیای ما
باورها تجارب را می آفرینند، نه عکس آن
«روی خودت کار کن و به دنیا خدمت کن»
نقش نَفْس در باورها
فصل سوم: چاکراها
انرژی حیات
فصل چهارم: مدیتیشن دوقلب
تکنیک اشراق یا مدیتیشن دوقلب
فصل پنجم: مراحل مدیتیشن دوقلب
مقدمات انجام مدیتیشن دوقلب
چسباندن نوک زبان به سقف دهان
مراحل مدیتیشن دوقلب
1ـ تمیز کردن کالبد انرژی به کمک تمرینات فیزیکی
2ـ یاری خواستن از انرژی آسمانی
3ـ فعال کردن چاکرای قلب با دعا برای تمامی زمین به همراه عشق و مهربانی
4ـ فعال کردن چاکرای تاج با دعای خیر برای زمین به همراه عشق و مهربانی
5ـ مدیتیشن و دعای عشق و مهربانی برای زمین از طریق توجه همزمان به چاکرای تاج و قلب
6ـ رسیدن به اشراق
7ـ تخلیه انرژی اضافی
8ـ شکرگزاری
9ـ تخلیه بیشتر انرژی اضافه و تقویت بدن به کمک ماساژ و تمرینات فیزیکی بیشتر
افزایش قدرت شفادهی
متن کامل مدیتیشن دوقلب
خوددرمانی
قسمت اول: پاکسازی و انرژی دادن عمومی
قسمت دوم: انتشار انرژی
حمام آب نمک
متن کامل خوددرمانی
یک تجربه خاص و شخصی
خصوصیات اخلاقی

محصولات مشابه

نمایش همه