پست های من ویترین من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

7 معجزۀ افراد بسیار موفق در مدیریت زمان و زندگی - با ساعت مچیت معجزه کن!

نویسنده : ,

ارائه دهنده : www.domoshaver.ir

قیمت نسخه مکتوب : 39,000 تومان

نسخه های موجود: کتاب صوتی

قیمت: 39,000 تومان

5 امتیاز - 16 نفر

صفحات کتاب 160
کنگره ‏‫HD69‭‬ ‭/و7‏‫‭ت2 1395
دیویی 658/4093
کتابشناسی ملی 4304361
شابک 978-600-383-254-1
سال نشر 1395
مقدمه - چرا خواندن این کتاب برای خلق معجزه در زندگی شما حیاتی ست؟
معجزه ی اول: معجزه ی زندگی متعادل
معجزه ی دوم: معجزه ی خلق آینده در همین لحظه
معجزه ی سوم: معجزه ی تعیین مسیر
معجزه ی چهارم: معجزه ی تعیین اولویت ها
معجزه ی پنجم: معجزه ی آرامش و استراحت در برنامه ریزی
معجزه ی ششم: معجزه ی به زانو درآوردن تعویق
معجزه ی هفتم: معجزه ی خنثی کردن تله ها و دام های مهلک مدیریت زندگی
پیوست ها

محصولات مشابه

نمایش همه