× بازبینی پست های من ویترین من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

گلستان یازدهم

خاطرات زهرا پناهی روا، همسر سردار شهید علی چیت سازیان

ناشر : سوره مهر

نویسنده :

قیمت نسخه مکتوب : 24,000 تومان

نسخه های موجود: کتاب الکترونیکی

قیمت: 12,500 تومان

4.7 امتیاز - 26 نفر

صفحات کتاب 286
کنگره ‫DSR1629‭‬ ‭/چ9‫‬‭پ9 1394
دیویی ‫‬‭955/0843092
کتابشناسی ملی 4016235
شابک ‫‬‭978-600-03-0281-8
سال نشر 1395
شابک دیجیتال 978-600-03-2654-8
خرید نسخه چاپی کتاب از سوره مهر لینک
مقدمه
فصل اول: خاطراتم فیلم می شود
فصل دوم: خواستگاری باچشم های آبی
فصل سوم: نامه عاشقانه
فصل چهارم: ماه عسل دوم
فصل پنجم: گُلُم
فصل ششم: گلستان یازدهم
فصل هفتم: کاش باسعیدآقانمی رفتیم
فصل هشتم: پرده های بنفش وصورتی
فصل نهم: سیب گلاب
فصل دهم: راهکارِاشک
فصل یازدهم: بافتنی
فصل دوازدهم: انارهای تَرَک خورده
فصل سیزدهم: یه شب زندگی بایه مرد
فصل چهاردهم: ستاره پدر
فصل پانزدهم: مامانِ دانش آموز
فصل شانزدهم: پشتِ ردیفِ درخت ها
فصل هفدهم: زخم اثناعشر
تصاویر

محصولات مشابه

نمایش همه