پست های من آثار من شبکه های من ویرایش پروفایل خروج

هر چه پیش آید نیکوست

ارائه دهنده : آذرسا

زندگی ما پر از چیزهایی هست که ما دوست نداریم موارد ناامید کننده، خیانت دوستانمان عدم ترفیع شغلی و ... ما می توانیم به این موارد نگاه کنیم و بگوییم خدا مار ا کمک نکرد ...

مشاهده کتاب

مردها هم گریه می کنند

ناشر : متخصصان

کتاب مردها هم گریه می کنند نوشته مجید درری رمضانی، داستان پستی و بلندی های زندگی مردی به نام هلموت را روایت می کند. در بخشی از کتاب مردها هم گریه می کنند می ...

مشاهده کتاب

خنده درمانی

ناشر : روانشناسی تهران

فواید خنده برای سلامتی: 1- خنده یک مکانیسم دفاعی و کنارآمدن با استرس، تحقیر، خجالت زدگی و درد است.2- خنده باعث افزایش سطح انرژی بدن می گردد.3- خنده باعث کاهش استرس و تنش ...

مشاهده کتاب